วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.ไทยปิโตเลี่ยม เอ็นจีวี จำกัด เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะ”ช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566″จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งกรรมอาชีวะศึกษา “ช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566” จำนวน 77 ศูนย์ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยอาชีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสถานศึกษาภาครัฐ จำนวน 8 แห่ง และภาคเอกชน จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง

     นายอาดม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดย ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล ผู้บริหารปั้มน้ำมัน ปตท.ไทยปิโตเลี่ยม เอ็นจีวี จำกัด ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ด้านความปลอดภัย ให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อมแชมพาหนะ ที่เกิดการขัดข้อง และให้การช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่ร้องขอ  ดำเนินการโดยบุคลากรครู นักเรียนนักศึกษา บริการประชาชนที่เดินทาง ที่ใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การพักรถ พักคน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า ตามนโยบายของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการอาชีวศึกษาธิการ ได้มีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนให้น้องๆนักศึกษาได้มีความรู้มีทักษะมีสมรรถนะการที่ จบแล้วเป็นพลเมืองที่ดี การจัดการศึกษาของทางอาชีวก็จะเน้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสายช่าง   โรงแรม  การท่องเที่ยวและอีกมากมายและช่วงหนึ่งที่มีเทศกาลสำคัญในการเดินทางหรือการเกิดวิกฤตภัยพิบัติต่างๆกรมอาชีวของเราก็ให้น้องๆได้มีความที่เป็นจิตอาสา  การบริการประชาชนการเข้าการช่วยเหลือด้านต่างๆซึ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เราก็จะจัดให้น้องๆสถานศึกษาทั่วประเทศได้การออกหน่วยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามความสามารถที่เขามี โดยมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ทุกจุดบริการ เรามีความห่วงใยในช่วงของการเดินทางอาจจะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ในการเดินทางอาจจะติดขัดหรือซ่อมแซม เปลี่ยนถ่าย ให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกศูนย์บริการ

/////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047