วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ปภ.เขต 6 ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด

ปภ.เขต 6 ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในหน่วยงานราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น ได้นำอุปกรณ์ตรวจหาสารสเพติด มาตรวจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จำนวน 64 คน โดยให้นำปัสสาวะมาตรวจทุกคน

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น กล่าวว่า การปิดประตูตีแมวเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลในการประกาศสงครามกับยาเสพติด จึงต้องมีการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ทุกคน

“มาตรการดังกล่าว เป็นอีกนโยบายของจังหวัด ในการกวาดล้างยาเสพติด และไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจึงได้มีการตรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนในวันนี้อีกทั้งยังคงเป็นการเสริมสร้างแนวคิดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ ปภ.6 ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่หน่วยงานอย่างเข้มงวดอีกด้วย”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566