วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

TBSA ผนึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย สู่อนาคตพร้อมเปิดตัวกองทุน “เอื้องฟ้า84” เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี Thammasat Business School (TBS)

08 ธ.ค. 2022
234

เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Business School (TBS) สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Business School Alumni (TBSA) ผนึกความร่วมมือ 3  ฝ่าย ได้แก่ 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBS) 2. สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBSA ) และ 3. กรรมการนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (กน.พบ.) เพื่อการขับเคลื่อนสู่อนาคตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันนับจากนี้ไป โดย ล่าสุดทางสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน “เอื้องฟ้า84” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะฯ งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาต่างๆ โดยศิษย์เก่าที่ประสงค์ร่วมพลังสมทบทุนผ่านกองทุน “เอื้องฟ้า84” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณปัญญาพร นาคประวิทย์ ฝ่ายการเงิน TBS โทร 02 696 5976

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg