วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ครม. อนุมัติ กฟผ. ร่วมทุน LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมทุนใน บริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในสัดส่วน 50% มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 16,350 ล้านบาท

โครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 ประกอบด้วย ท่าเรือ 1 ท่า ถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวน 2 ถัง รองรับปริมาณ LNG ได้ 7.5 ล้านตันต่อปี จะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2565 ดำเนินธุรกิจสถานีรับ-จ่ายก๊าซ LNG การแปลงสภาพ LNG ให้มีสถานะกลายเป็นก๊าซ เพื่อจัดส่งก๊าซเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ และส่งต่อให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยึดหยุ่นในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับโครงสร้างการร่วมลงทุนบริษัท LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ กฟผ. และบริษัท PTTLNG ฝ่ายละ 50% มูลค่ากิจการประมาณ 46,900-52,200 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดภาระด้านภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ต้นทุนโครงการและต้นทุนพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ครม. จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง การจัดตั้งบริษัท และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมทุนที่จะเกิดขึ้น

โดยผลตอบแทนการลงทุนกรณีได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 6,012 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Project IRR) 8.5% อัตราผลตอบแทนของส่วนทุน (Equity IRR) 9.5% ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 10 ปี 9 เดือน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
​ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ มัดรวมคำแนะนำขั้นตอน เอกสารประกอบ ช่องทางรับบริการ ทุกหน่วยงานครบจบที่เดียวบนเว็บไซต์ info.go.th สืบค้นและเข้าใจง่าย
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารฯ 7 ฉบับที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ชูยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงการคลังเลื่อนการประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคน
รองโฆษกรัฐบาล ย้ำ 9 มกราคม ดีเดย์ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน หลังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 66 ลดลง กำชับ ใช้เป็นแนวทางยกระดับความปลอดภัย
ขวัญปีใหม่ เพิ่มเงินพิเศษ 200 บาทให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯในเดือนม.ค. นี้ เพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพ ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้น้อย