วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

คุณหญิงกัลยา ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณหญิงกัลยา ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2563 เป็นเวลา 3 ปี ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทับทิมชุมแพ”จากเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู
วันนี้ (2 ธันวาคม)ที่ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าว โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านสำราญ โดยมีบุคคลสำคัญที่มาร่วมในพิธีดังนี้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,พลอ.สมชาย เพ็งกรูด นายทหารราชองครักษ์ พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2 ,พ.อ.จีรวิทย์ เผือดผุด รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี ,พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ. 23 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.23,ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.อ.ธีร์ธัชชั พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับ สภ.หนองสองห้อง,ดร.สุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12,นายนิยม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ,นายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอหนองสองห้อง,นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ,ดร.ภาวนี อิศรา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์,นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง,นายมานิต ชุ่มนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองห้อง,นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายก อบต.หนองไผ่ล้อม,นายคำดี พรมมากอง อดีตประธานสภาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จิตอาสา ทั้งในชุมชนบ้านสำราญ และจากที่อื่นๆมาร่วมด้วย
นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ กล่าวว่าโรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.2563 เป็นเวลา 3 ปี ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทับทิมชุมแพ”จากเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและคณะครู ทั้งนี้ ทางเกษตรอำเภอหนองสองห้อง เล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านสำราญได้จัดทำโครงการเศรษกิจพอเพียงเป็นประจำทุกปี ประกอบกับมีพื้นที่และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงมอบข้าวพันธุ์ ทับทิมชุมแพ
เพื่อเป็นโครงการนำร่อง หากได้ผลดีก็จะขยายไปชุมชนอื่นต่อไป


สำหรับกิจกรรมเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ กำหนดการใน วันศุกร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จิตอาสา ทั้งในชุมชนบ้านสำราญ และจากที่อื่นๆมาร่วมด้วย
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโรงเรียนบ้านสำราญก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 28 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านสำราญ มีผู้บริหาร 1 คน คือนายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน มีนักเรียน 67 คน โรงเรียนบ้านสำราญ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563 โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่เป็นที่นาจำนวน 6 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ และพืชผักสวนครัวเมื่อได้ผลผลิตได้นำไปใช้เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จนประสบความสำเร็จมาแล้ว


“ณ วันนี้ โรงเรียนบ้านสำราญได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรอำเภอหนองสองห้องได้มอบข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรอง และทำการวิจัยมาแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีปริมาณคุณค่าสารอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ ” นายพันธ์เทพกล่าว
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานของ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงานโครงการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ผู้วางรากฐานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโครงการทดลองนำร่อง อีกทั้งเพื่อเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ สำหรับเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน และคณะครู และหากได้ผลดีก็จะขยายพันธุ์ไปยังชุมชนอื่นต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณา ติดต่อนิตยา สุวรรณสิทธิ์-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักวิ่งกว่าหมื่น ร่วมชิงชัย ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ปอดเหล็ก เคนย่าคว้าชัย ครอง 1 แสน
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”
มทบ23 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
AIS ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz ตอกย้ำผู้ให้บริการ 5G ที่มีแบนวิธกว้างสุด และถือครองคลื่นความถี่มากสุด ครบที่สุดในไทย