วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สืบสานวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อนำไปสร้างปราสาทรวงข้าว หนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรม พร้อมบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อนำไปสร้างปราสาทรวงข้าว หนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ,หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งนาเกษตรวัฒนธรรมวัดราชวารีบ้านโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

    เนื่องด้วย วัดราชวารีบ้านโคกล่ามบ้านโคกล่าม จะมีการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญประจำปี นมัสการพระธาตุหลวงเมืองพรหม เที่ยวชมปราสาทรวงข้าว และนมัสการหลวงปู่เหมือนใน ระหว่างวันที่ 9 ถึง12 มีนาคม ของทุกปี จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยเฉพาะปราสาทรวงข้าว ที่ได้นำพี่น้องชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมดำนาจำนวน 50 ไร่ ซึ่งขณะนี้ข้าวที่ปักดำไว้ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวสำหรับนำมาสร้างปราสาทรวงข้าว จึงได้มีการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีอีสานให้คงอยู่

    ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำพี่น้องประชาชน ร่วมกันเกี่ยวข้าว ด้วยรอยยิ้มอย่างสนุกสนาน ที่เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนและส่วนราชการ ที่มอบให้กันรวมถึงเป็นการช่วยเหลือด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทนการเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชน หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง และนำข้าวที่ได้ไปสร้างปราสาทรวงข้าว หนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านโคกล่าม และจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

///////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/รายงาน

0956628047