วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

สมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล/ เมื่อจันทร์ที่ 21 พ.ย.65 ที่ผ่านมา นางลลิดา สาลักษณ์ นายกสมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่นเข้า ร่วมประชุมอังคารที่ 22 พ.ย.65 “ประชุมเชิงปฏิบัติการสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล (จำลอง) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางลลิดา สาลักษณ์ นายกสมาคมผู้สูงวัยภูมิปัญญาไทยจังหวัดขอนแก่น

ด้วยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มีความมุ่งหวังในการ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการละเมิดสิทธิ์ในสังคม ครอบคลุมทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ และ สิทธิด้านเอดส์ ทั้งในมิติของการไปรับบริกสุขภาพ การศึกษา กรทำงาน การเข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆ การผลักดันกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านเอดส์ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ติดเชื้อและกลุ่มประชากร หลักรวมถึงกลุ่มประชากรทั่วไปในสังคม การพัฒนาให้เกิดกลไกการคุ้มครองสิทธิ การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านเอดส์ และการให้การช่วยเหลือเคส การพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดการตีตรา และขจัดเลือกปฏิบัติทั้งในสถานศึกษา ที่ทำงาน หน่วยบริกสุขภาพ ชุมชนและการตีตราตนเอง รวมทั้งการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกัน แบ่งแยก เหมารวม และเลือกปฏิบัติ

คุณจารุณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

โดยที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานด้านการลดการตีตราและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยการสนับสนุน งบประมาณของ สำนัก 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ “โครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประซากรเปรวะบาง พัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ และผลักดันให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล” ทั้งนี้ระหว่างทางของการผลักดันให้เกิดกฎหมายดังกล่าวขึ้น ทางมูลนิธิฯเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้เรื่องของสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล (จำลอง) ครั้งที่ 2 ขึ้น หมายเหตุ**เนื่องจากการจัดตั้งสภาส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเป็นไปตามที่ร่างพระราชบัญญัติขจัดการ เลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. (ภาคประชาชน)

ในวันเดียว วันที่ 21 พ.ย.65 เช้า 08.00 น. ประชุมทาง ZOOM งานแถลงนโยบาย “ฟังนักการเมือง หยุดวิกฤตเด็กด้วยสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์โดยคณะขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเสนอพรรคการเมืองทบทวนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาทต่อเดือน ผลักดันให้เป็นจริง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กว่า 25,000 คนร่วม“รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลองขอนแก่นครบ 225 ปี”
นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จทีมนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างรถบัสไฟฟ้า (Electric Bus) ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%
ตร.จับมือ ปค.ตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด ในสถานบันเทิงเมืองขอนแก่น
ไข่ไก่ขอนแก่น ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท ขณะที่พ่อค้าคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ ด้วยเหตุต้นทุนการเลี้ยงยังคงที่
เทศบาลนครขอนแก่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ การรำบวงสรวง
ขอนแก่น นัดรวมพลคนนักสู้แกนนำเสื้อแดงอีสาน 20 จังหวัด ต้านเผด็จการ