วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

OR ส่งเสริมแนวคิด BCG Economy ในการประชุม APEC 2022 ผลักดันการลดขยะภายในงานและพร้อมขับเคลื่อนไปสู่สังคม Low-Carbon

OR นำขยะพลาสติก 290 กิโลกรัม ที่รวบรวมจากการประชุม APEC 2022 ผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อรอยยิ้มให้นักเรียนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการทั่วประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

นายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า นอกจากที่ OR ได้ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิค หรือ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว ORยังส่งเสริมแนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Economy โดยนำขยะพลาสติกจำนวนรวม 290 กิโลกรัม ที่รวบรวมผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน”ซึ่ง OR ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตร ในการวางแผนบริหารจัดการขยะภายในงาน พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการแยกขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้งได้จัดตั้งจุดบริการคัดแยกขยะ ตามรูปแบบของโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ให้เพียงพอสำหรับการรองรับปริมาณขยะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นเสื้อกีฬา ส่งต่อให้นักเรียนโดยรอบสถานประกอบการของ OR ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ได้ถึง 252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจึงไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการจัดประชุมรูปแบบคาร์บอนต่ำหรือ Low-Carbon ยังเป็นการส่งต่อรอยยิ้มให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่ให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ ภายในบูธนิทรรศการของ OR ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล เช่น โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ ที่ผลิตจากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ชุดผ้ากันเปื้อนของบาริสต้า ร้าน Café Amazon ที่ผลิตจากจากขวด PET จากกระบวนการอัพไซเคิล จึงถือเป็นโอกาสดีที่ OR ได้นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการผลักดันการลดขยะและของเสียจากภายในงานที่นำไปสู่การฝังกลบ เพื่อเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างความร่วมมือของ APEC 2022 Thailand จากภาคเอกชนไทย ตามโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก

ทั้งนี้ โครงการแยก แลก ยิ้ม เป็นโครงการที่ OR ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และประชาชนทั่วไป โดยผู้บริหารสถานีบริการฯ จะนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไปทำสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนรอบสถานีบริการฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนผู้ขาดแคลน ผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR เปิดตัว “โอ้กะจู๋” รูปแบบ Drive – Thru สาขาแรก ใน พีทีที สเตชั่น เวสต์วิลเลจ บางใหญ่ เพิ่มทางเลือกอาหารสุขภาพแบบสะดวกรวดเร็ว
(มีคลิป)โออาร์มอบผ้าห่มกันหนาวแก่น้องๆโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประจำปี2566
OR เปิดตัว CEO คนใหม่ ‘ดิษทัต ปันยารชุน’ พร้อมแนวคิด “RISE OR” พร้อมทะยานไปสู่การเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิต
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โออาร์ คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ดีขึ้น เตรียมมอบของขวัญให้คนไทย เติมเต็มความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 11 วัน