วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดกิจกรรม แยก แลก เปลี่ยน ภายใต้โครงการ Together รักษ์ @หนองกุง

คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดกิจกรรม แยก แลก เปลี่ยน ภายใต้โครงการ Together รักษ์ @หนองกุง

        เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น.ณ วัดสว่างสุทธาราม ต.ศิลา จ.ขอนแก่น คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดกิจกรรม แยก แลก เปลี่ยน ภายใต้โครงการ Together รักษ์ @หนองกุง  นำโดยนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียวส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือโออาร์และนายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ,มีนายวิเชียน บุญยวุฒิ ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการน้ำมัน คลังปิโตเลียมขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน,มีนายสุริยน ติวเฮือง ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา, น.ส.ขวัญชนก จิตละม่อม ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป,น.ส.เมธินี ธีระศักดากูล พนักงานบริหารทั่วไป และพนักงานฯร่วมในกิจกรรม  ต่อจากนั้นมีการประกาศรายชื่อครัวเรือนต้นแบบและผู้ดูแลพร้อมมอบตะกร้าถังคัดแยกขยะในครัวเรือน เปลี่ยนขยะให้เกิดรายได้ เกิดเป็นชุมชนปลอดขยะ( Zero Waste)จากการร่วมมือเล็กสู่การมีส่วนร่วมมากขึ้น ณ วัดสว่างสุทธาราม ต.ศิลา จ.ขอนแก่น มีชาวบ้านหนองกุง ต.ศิลา เดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

       ทางด้านนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียวส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือโออาร์กล่าวถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมนี้ว่า “สำหรับโครงการ Together รักษ์ @หนองกุง  ได้ดำเนินกิจกรรมมา 2 ปีแล้ว วันนี้เป็นการเริ่มขยายผลเครือข่ายให้กว้างขึ้น เดิมมีพี่น้องประชาชนร่วมเพียง 30-40 ครัวเรือน ณ วันนี้เราสามารถขยายได้ถึง 300-400 ครัวเรือน เกิดผลเป็นชุมชนปลอดขยะ( Zero Waste)จากการร่วมมือเล็กสู่การมีส่วนร่วมมากขึ้น ยังคงขยายเพิ่มให้ครอบคลุมชาวบ้านมากขึ้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านชุมชนที่ได้รับ ถือว่าเป็นโอกาสที่ทางโออาร์มอบให้ แต่ทางเราก็ได้สอบถามดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนตำบลศิลา โดยความต้องการคือขยะเมืองเยอะมากวันนี้เลยมีวิธีการเพิ่มคือการแยกขยะ สามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะชาวบ้านก็พอใจมาก ที่นี้ถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการขยะให้เกิดมูลค่าที่อื่นสามารถมาขอศึกษาดูงานได้”นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียวส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)กล่าว

         ด้านนายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวขอบคุณทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)ว่า “ในนามของตัวแทนของเทศบาลเมืองศิลา ต้องขอขอบคุณทางโออาร์ ได้มาดำเนินกิจกรรมโครงการ Together รักษ์ @หนองกุง  โครงการดีๆแบบนี้ เริ่มจากครัวเรือนต้นแบบจากเล็กๆจนมาวันนี้สามารถขยายถึง 400 ครัวเรือน สามารถคัดแยกขยะมาก่อเกิดประโยชน์สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน ลดงบประมาณในการขจัดขยะของทางเทศบาลฯได้เป็นอย่างมาก เกิดจากการทำงานอย่างหนักของโออาร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”ด้านนายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวปิดท้าย

  สำหรับโครงการ รักษ์ แอท หนองกุง ขอนแก่น เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมุ่งสู่งชุมชนปลอดขยะดำเนินกิจกรรมโดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TOGETHER  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านชีวิตสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ชุมชนโดยรอบๆคลังปิโตรเลียมขอนแก่น มีการเข้าดำเนินการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเช่น การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตดอกไม้จันทร์และเหรียญโปรยทาน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมแก้ไขปัญหาด้านกาจัดการขยะ สามารถขยายผลกลายเป็นชุมชนปลอดขยะ หรือ ชุมชน Zero Waste ได้ ตลอดจนได้สร้างอาชีพให้ชุมชน พัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg