วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ครั้งที่ 1