วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563เวลา 09.30น.ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร ท.113 ได้มีพิธีเปิดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ครั้งที่ 1 มีนายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยนายพิเย็น ภักดีสุวรรณ วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโคงการฯ,ร่วมด้วยนายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ หัวหน้ากองบริหาร (กบหอ-ส.),  นายสุริยะ  คลังสิน  วิศวกรระดับ 8,  นางสาวอภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8, นางสาวปรัชญาปารมิตา ภูมณี วิทยากรระดับ 8 , นายวิรุฬห์ ไชยวงศ์ ช่างระดับ 7, นางสาวนิราภร  รัตนทิพย์  พนักงานวิชาชีพระดับ 7 ,นายอานันท์ ปั้นเก่า ช่างระดับ 6  และนายกฤษฎิ์ พุ่มทองดี นักคอมพิวเตอร์ระดับ 6 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

       นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 ได้เปิดเผยว่า”การจัดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ.รุ่นนี้เป็นรุ่นรวม ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการฯนี้จัดเพื่อให้เด็กๆเยาวชนมารวมกันมีความผูกพันธุ์มายิ่งขึ้น เยาวชนสามารถปรับตัวเองเข้าสู่สังคมทุกสภาวะได้ เป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังขับเคลื่อนของประเทศชาติ ที่สำคัญได้รับทราบถึงความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีทางการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การช่วยกันดูแลรักษาเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการดีๆแบบนี้ได้ขยายผลต่อภาคอื่นอีกด้วย” นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 กล่าว

   นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 ได้เปิดเผยว่า”การจัดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ.รุ่นนี้เป็นรุ่นรวม ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการฯนี้จัดเพื่อให้เด็กๆเยาวชนมารวมกันมีความผูกพันธุ์มายิ่งขึ้น เยาวชนสามารถปรับตัวเองเข้าสู่สังคมทุกสภาวะได้ เป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังขับเคลื่อนของประเทศชาติ ที่สำคัญได้รับทราบถึงความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีทางการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การช่วยกันดูแลรักษาเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการดีๆแบบนี้ได้ขยายผลต่อภาคอื่นอีกด้วย” นายชาญชัย รวมแก้ว วิศวกรระดับ 11 กล่าว

   ด้านนายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน รุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมฯปี 2555 ปัจจุบันกำลังศึกษาแพทย์ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้กล่าวถึงความรู้สึกแก่น้องๆว่า”การเข้าค่ายโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ.สิ่งที่ได้ความรู้ความอบอุ่น ได้แนวคิดวิธีการขบวนการดำเนินชีวิตในช่วงวัยเรียนเป็นการช่วยเสริมประสบการณ์การศึกษาได้มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตตนเองได้”นายเฉลิมเกียรติ ยะประโคนกล่าว

   ด้านนางสาวนวพร ศรีมัตระ จากโรงเรียนสารคามพิทยาคมได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า”สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ.คือ การต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่ๆ กฟผ.ทุกคนได้รับฟังการบรรยายความรู้จากวิทยากรเรื่องไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พวกเราช่วยกันดูแลรักษาเสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยที่เดียว มาเข้าค่ายฯครั้งนี้ได้พบเพื่อนใหม่ๆ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆประทับใจมากๆ”นางสาวนวพร ศรีมัตระกล่าวชื่นชม

        สุดท้ายนายพิเย็น ภักดีสุวรรณ วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวปิดท้ายว่า”วันนี้ กฟผ.ฝ่ายปฏิษัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดโครงการเยาวชนรวมใจขยายสายใยเครือข่าย กฟผ. ครั้งนี้ มีความสุขมากที่ได้เห็นน้องๆได้มารวมตัวกันอีกครั้งถือว่าเป็นกิจกรรมเข้าข่ายฯที่ขยายผลของน้องเยาวชนที่นำความรู้ที่เข้าค่ายฯไปสู่ชุมชนตนเอง แล้วนำกลับมาเล่าให้เราได้ฟังถือว่าเป็นการสร้างความสุขรอยยิ้มร่วมกัน รอติดตามกิจกรรมค่ายในครั้งต่อๆไปนะครับ”นายพิเย็น ภักดีสุวรรณกล่าวปิดท้าย

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวครั้งนี้  ถือเป็นครั้งที่ 1   โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียน  จาก 4  สถาบันการศึกษา  ที่เคยเข้าโครงการเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. ประจำปี 2562 จำนวน  33 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  , โรงเรียนสารคามพิทยาคม , โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ,  และโรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น    สำหรับกิจกรรมในปีนี้  เป็นการนำเสนอภารกิจ กฟผ. ที่เผยแพร่สู่ชุมชนพร้อมสิ่งที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ นำมาต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้กัน  และกิจกรรม  พบแบบอย่างความสำเร็จจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ.  เป็นนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น   มีกิจกรรมเปิดใจพบพี่เลี้ยง กฟผ.  และเส้นทางสู่อาชีพในอนาคต  เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างเป้าหมายต่อยอดความรู้ความเข้าใจสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป