สโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

15 ต.ค. 2022
658

“ปู่สอนหลานเล่นบอล” สโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ปั้นโค้ชมืออาชีพและเสริมทักษะด้านฟุตบอลแก่เยาวชน /นายณภัค นามสีฐาน ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาชีพนักกีฬาฟุตบอล ถือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองในการส่งเสริมบุตรหลานที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้ได้รับการฝึกฝน เพิ่มทักษะสู่ความเป็นเลิศ เพราะนักฟุตบอลสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ ประกอบกับ การจัดการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่นักเรียนทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน แต่“มนุษย์ทุกคนก็มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน” เด็กหลายคนอาจเป็นเลิศด้านวิชาการ แต่เด็กอีกหลายๆ คน ไม่อาจเป็นเลิศด้านวิชาการ จึงต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะในด้านที่ถนัดควบคู่กันไป

ดังนั้น สโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงได้จัดให้มีโครงการ “ปู่สอนหลานเล่นบอล” ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 -23 ตุลาคม 2565 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแล ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ วิธีการเล่นฟุตบอล (โค้ชฟุตบอล หรือ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล) มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดี ในการที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก ๆ นักเรียนนักกีฬาฟุตบอลต่อไป ผ่านการอบรมแนะนำจากโค้ชมืออาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ นักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี ได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านการกีฬา ผ่านการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี ในโครงการ “ปู่สอนหลานเล่นบอล” ในครั้งนี้ด้วย

นายณภัค นามสีฐาน ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น กล่าวต่อว่า โครงการ “ปู่สอนหลานเล่นบอล” ระหว่างวันที่ 21 -23 ตุลาคม 2565 นี้ จะมีกิจกรรมที่สำคัญ 2 อย่างคือ

1. การอบรมโค้ชฟุตบอล หรือ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเชิดศักดิ์ ชัยบุตร อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและโค้ชทีมชาติไทย และคณะ ที่จะมาสอนเทคนิค ทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่จะเป็นโค้ชฟุตบอล อาทิ ทักษะการรับ – ส่ง ลูกฟุตบอลและการช่วยเหลือ (Passing and Suport) ทักษะการเลี้ยงบอล (Dribling) ทักษะการสร้างพื้นที่ในการเล่น (Creating Space) ทักษะการยิงประตู (Shooting) ทักษะการป้องกัน (Defending) ระบบการเล่น (System of Games) กลยุทธ์ในการเล่น (Tactics) การสอดแนมคู่ต่อสู้ (Scouting) และ ทักษะการบริหารและการจัดการทีมสำหรับโค้ช เป็นต้น ค่าสมัครเข้ารับการอบรม คนละ 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)

2. การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

2.1 ต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี นับตามปีพ.ศ.เกิดเท่านั้น (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2553)

2.3 แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า 18 คนแต่ไม่เกิน 25 คน ผู้จัดการทีม 1 คน ผู้ฝึกสอน 1 คน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ค่าประกันทีม 500 บาท(ห้าร้อยบาท) ซึ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับแจกลูกฟุตบอลทีมละ 10 ลูก และผู้ฝึกสอนได้สิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นโค้ชฟุตบอลที่ดีฟรีทีมละ 1 คน โดยในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ยังได้รับเกียรติจาก ดาโต๊ะ วิจิตร เกตุแก้ว อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ /นายกสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลและปิดการแข่งขันด้วย สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นโค้ชฟุตบอลที่ดี หรือส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชัย กระแสร์ โทร. 089-9447154 นายณภัค นามสีฐาน ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลมหานครขอนแก่น กล่าวในที่สุด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน