วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขอเชิญร่วมหาทางรอดให้กับอุตสาหกรรมไทย งานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2022

สศอ. ขอเชิญร่วมหาทางรอดให้กับอุตสาหกรรมไทย และโอกาสใหม่ที่ท้าทายกับงานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2022 : Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย

กลับมาอีกครั้งกับงานฟอรั่มที่ยิ่งใหญ่แห่งปี OIE FORUM 2022 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งานประจำปีที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เวทีของคนที่ต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปพร้อมกับเปิดรับโอกาสใหม่ผ่านมุมมอง แนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมแนวหน้าของไทย ครอบคลุมทุกประเด็นเร่งด่วน ครบทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมไทย ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

งานประจำปี สศอ. (OIE Forum) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด“Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” นำเสนอแนวคิด นโยบายและมาตรการที่จะสนับสนุนการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้เท่าทันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกรอบด้านที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันสู่เวทีโลก

          งาน OIE FORUM ครั้งที่ 14 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 (GH 202) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และสามารถรับชม ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom Webinar ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไทย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ที่จะมาร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” ดำเนินรายการโดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน  และ  คุณจิรภิญญา ปิติมานะอารี  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ http://oieforum.oie.go.th หรือ สแกน QR Code ฟรี !  ไม่มีค่าใช้จ่ายได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-2430-6800 กด 0

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg