วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศบภ.มทบ.23 จัดรถครัวสนามและชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

ศบภ.มทบ.23 จัดรถครัวสนามและชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น
ศบภ.มทบ.23 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นเปิดโรงครัวส่วนราชการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยในวันนี้ 6 ต.ค. 65 พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ.23 เปิดรถครัวสนามร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โรงครัวสนามช่วยเหลือประชาชน” ณ เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการนี้ ศบภ.มทบ.23 โดย พัน.มทบ.23 จัดรถครัวสนามพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การดูแลตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ พร้อมทางมอบยาสามัญประจำบ้านไว้ให้ประชาชน ได้ใช้ดูแลตนเองในเบื้องต้น..

ภาพขข่าว/ภัสสะ บุญธรรม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566