วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขอนแก่น/นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่

นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่พร้อมดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามาด้วยขณะที่มอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลบ้านเรือนคนที่อพยพเพื่อให้เขาปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในการลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมที่ขอนแก่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่น โดย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่สนามบินจังหวัดขอนแก่น ว่า วันนี้ต้องการมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอให้ทุกฝ่ายพยายามเยียวยาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหามีแผนงานโครงการของทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดยทางกรมโยธาธิการให้งบประมาณจังหวัดขอนแก่นมาแล้ว 376ล้านบาทแก้ปัญหาช่องทางระบายน้ำให้เขตเมืองขอนแก่นโครงการนี้จะสร้างเสร็จปีต้นปี2567 จะช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำผ่านเมืองได้ดีขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองได้ สำหรับงบประมาณเกี่ยวข้องกับลำน้ำชีปี2565และปี2566 มีห้าร้อยกว่าโครงการ สี่พันกว่าล้าน รัฐบาลอนุมัติให้แล้วรอการก่อสร้างดำเนินการต่อไป ซึ่งหลายโครงการมุ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2565 และไม่เกินปี 2567 จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกคน ทั้งตำรวจทั้งเหล่าทัพ ดำเนินการให้เร็วที่สุดในทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยในเรื่องของอาหาร อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยชาติช่วยประชาชน และนั่นคือสิ่งที่จะรวมพลังคนไทยทั้งหมด และจะสามารถแก้ได้ทุกปัญหา มากบ้างน้อยบ้าง เร็วบ้างช้าบ้าง นั่นคือประเทศไทยหากไม่ทำเช่นนี้ก็จะแก้ไขไม่ได้ ถือว่าไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีเน้นให้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจ รวมทั้งฝ่ายปกครองทุกที่เน้นให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ให้มีใครไปขโมยของเขาและให้ดูการจราจรเป็นพิเศษในช่วงฝนตกมีน้ำท่วม…

ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์เข้าทุกสื่อทุกช่องทางทั้งทีวี วิทยุ โซเชียล สมาร์ทโฟน ทำอะไรก็ได้ให้ประชาชนมีความสุขให้สถานีวิทยุออกประชาสัมพันธ์บ่อยๆให้ผู้นำหมู่บ้านชุมชน หอกระจายข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย จากนั้นไปดูการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่บึงหนองโคตรและเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ประภัยน้ำท่วมที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นด้วยโดยมีถุงยังชีพที่จังหวัดขอนแก่นนำมามอบให้ผู้ประสบภัยจำนวน 500 ครัวเรือน

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566