วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สมการรอคอย ! เวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565

26 ก.ย. 2022
268

สมการรอคอย ! เวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเต็มกับเวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย และเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม โดยเปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14ตุลาคม 2565 โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://kku.world/looktung65

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวด รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565  ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดการประกวด แบ่งเป็น รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจากไฟล์บันทึกการแสดงสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  – ความละเอียดของไฟล์บันทึกการแสดงสดต้องไม่ต่ำกว่า 1080p (Full HD) โดยเป็นสกุล MP4, MPG, FLV, MOV หรือ AVI เท่านั้น และไม่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ในการดัดแปลงเสียงเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในการบรรเลง   – มุมมองในการบันทึกภาพ ต้องบันทึกจากด้านหน้าวงเท่านั้น (ไม่มีการตัดสลับภาพไปยังมุมอื่นๆ) โดยให้เห็นครอบคลุมนักแสดงทั้งหมด – ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดผลงานบันทึกการแสดงสดลงในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) โดยจะต้องอนุญาตให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงได้ พร้อมส่งลิงก์ของการแสดงดังกล่าวได้ที่Email:kanikl@kku.ac.th (ทั้งนี้นักดนตรีและนักแสดงแต่งกายและจัดรูปแบบการแสดงเสมือนการแสดงจริง) ซึ่งจะคัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 วง เพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ


   รอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลา 14.00 น. ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และทำการประชุมผู้ควบคุมวงและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 14.00 น. และทำการทดสอบระบบ (Sound Check) (วงละไม่เกิน 20 นาที แต่ละวงสามารถนำผู้ควบคุมแสงและเสียงมาเองได้) ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://kku.world/looktung65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และ ได้จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน