วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน

พิธีปล่อยรถยนต์ คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน /เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้มีการจัดพิธีปล่อยรถคาราวา โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.สำนักงาน ททท.ขอนแก่น และคณะเดินทางพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชน กว่า 150 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสานในวันที่ 15-24 กันยายน 2565 (10วัน9คืน) เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) หลังจากสถานการณ์ COVID เพื่อเปิดโฉมการตลาดท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเที่ยว Online และOnsite ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ แบบท่องเที่ยววิถีใหม่เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเชื่อมั่นความเข้มแข็งยั่งยืนกับการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองในภาคอีสานต่อไป โดยปีนี้มี พันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมคณะคาราวานฯเดินทาง Onsite ประมาณ 150 ท่าน และ มีผู้ติดตามทาง Online อีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ท่าน

     นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน(เดิม) ปรับรูปแบบกิจกรรมปีที่ 5 เป็นการเสริฟ์เมนูท่องเที่ยว ให้คณะเดินทางนำร่องได้สัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวบริการใหม่ๆและการเสริฟ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยบนมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรูปแบบ คาราวานรถยนต์ “เที่ยวอีสานอินเลิฟ” ตอน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” รวมการเดินทางกันทั้งหมด 10วัน 9คืน เดินทางครบ 20 จังหวัดภาคอีสานมีใบประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อจบทริปแล้ว โดยครั้งนี้มีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึง สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสานร่วมการเดินทางซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันทั้ง Online และ Onsite ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานไปสู่ปี 2566 ต่อไปตามแนวทางแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสาน เพื่อจับมือเจาะตลาดท่องเที่ยวภาคอีสานร่วมกัน เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆเน้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น

คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารระดับสูงในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางแผนการตลาดของทั้ง 8 สำนักงานภาคอีสานในปี 2566 ต่อไป และตอกย้ำแบรนด์ “ISAN IN LOVE” กับ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” เปิดโฉมใหม่ เที่ยวอีสาน3ธรรม (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับ อีสานมุมมองใหม่นำเสนอ 20 จุดขายใหม่ปี 2566 เป็นคลิปและทริปรายจังหวัดในภาคอีสานที่มีความต่างกันและมีจุดขายที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง โดยอาศัยการทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยวทุกๆ วันใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ ในแต่ละวัน นำเข้าสู่ Theme สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสานในการเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่&ISAN ONLINE ทำให้เกิดการทำงานต่อยอดท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคตไปสู่ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่าน Online สื่อสารผ่านพันธมิตรเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน  และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 5  ได้เปิดตัวออกสตาร์ทจุดขายใหม่ๆรายจังหวัดกับแนวคิด “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” ใน Theme คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 อีสานพร้อมเที่ยวแถมยังสามารถเที่ยวอีสานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปอีกด้วย

ในวันเดียวกันเวลาช่วงเย็น ททท.สำนักงานเลยและต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN IN LOVEกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.30-21.30 น.
ณ ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN IN LOVEกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน(ซึ่งนำโดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.) และนายจริยาทร สูหู่ ผอ.สำนักงาน ททท.เลย เป็นผู้นำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์&แผนตลาดท่องเที่ยวปี 2566 ททท.สำนักงานเลย

ช่วงนี้ ททท.ร่วมกับทางชุมชน จัดโปรโมชั่นดีๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป มีโครงการเมื่อใช้บริการรถอีแต๊ะมาชมภู จ่ายคนละครึ่ง ททท.ครึ่งท่านจ่ายอีกครึ่ง ขอเชิญติดตามได้ในคลิปด้านล่างนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)ขอนแก่นเปิดให้ชมเช็คอินแล้วเฮือนโบราณ 26 หลังที่ขอนแก่น รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น
สนามช้างฯ ชวนแฟนท้าลมหนาวชมรถคลาสสิคระดับตำนานในงาน “Chang Classic Car Revival 2022”
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี “มิชลินไกด์” ประเทศไทย ประจำปี 2566 คัดเลือกร้านอาหาร และStreet Food ไทย กว่า 189 ร้าน
ททท. ปลุกเทรนด์เที่ยวสายมู ชวน “มูให้เฮง มูให้ปัง รับพลังแบบรักษ์โลก” ตามรอยเส้นทางพญานาค @ นคราธานี
สินเชื่อ Re-Open ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวหลังโควิด-19
ผอ.ททท.สำนักงานนครราชสีมาเชิญเชิญนักท่องเที่ยวมาอีสานแล้วจะหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน