วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน

พิธีปล่อยรถยนต์ คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 (2565) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน /เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้มีการจัดพิธีปล่อยรถคาราวา โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.สำนักงาน ททท.ขอนแก่น และคณะเดินทางพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชน กว่า 150 ท่าน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 กระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสานในวันที่ 15-24 กันยายน 2565 (10วัน9คืน) เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) หลังจากสถานการณ์ COVID เพื่อเปิดโฉมการตลาดท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเที่ยว Online และOnsite ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ แบบท่องเที่ยววิถีใหม่เชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเชื่อมั่นความเข้มแข็งยั่งยืนกับการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองในภาคอีสานต่อไป โดยปีนี้มี พันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมคณะคาราวานฯเดินทาง Onsite ประมาณ 150 ท่าน และ มีผู้ติดตามทาง Online อีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ท่าน

     นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน(เดิม) ปรับรูปแบบกิจกรรมปีที่ 5 เป็นการเสริฟ์เมนูท่องเที่ยว ให้คณะเดินทางนำร่องได้สัมผัสประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวบริการใหม่ๆและการเสริฟ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยบนมาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรูปแบบ คาราวานรถยนต์ “เที่ยวอีสานอินเลิฟ” ตอน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” รวมการเดินทางกันทั้งหมด 10วัน 9คืน เดินทางครบ 20 จังหวัดภาคอีสานมีใบประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อจบทริปแล้ว โดยครั้งนี้มีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึง สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสานร่วมการเดินทางซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันทั้ง Online และ Onsite ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานไปสู่ปี 2566 ต่อไปตามแนวทางแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสาน เพื่อจับมือเจาะตลาดท่องเที่ยวภาคอีสานร่วมกัน เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆเน้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น

คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารระดับสูงในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางแผนการตลาดของทั้ง 8 สำนักงานภาคอีสานในปี 2566 ต่อไป และตอกย้ำแบรนด์ “ISAN IN LOVE” กับ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” เปิดโฉมใหม่ เที่ยวอีสาน3ธรรม (วัฒนธรรม : ธรรมชาติ : ธรรมะ) กับ อีสานมุมมองใหม่นำเสนอ 20 จุดขายใหม่ปี 2566 เป็นคลิปและทริปรายจังหวัดในภาคอีสานที่มีความต่างกันและมีจุดขายที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง โดยอาศัยการทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยวทุกๆ วันใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ ในแต่ละวัน นำเข้าสู่ Theme สินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสานในการเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่&ISAN ONLINE ทำให้เกิดการทำงานต่อยอดท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคตไปสู่ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่าน Online สื่อสารผ่านพันธมิตรเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน  และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 5  ได้เปิดตัวออกสตาร์ทจุดขายใหม่ๆรายจังหวัดกับแนวคิด “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” ใน Theme คาราวานอีสานอินเลิฟ (ISAN IN LOVE) ปี 5 อีสานพร้อมเที่ยวแถมยังสามารถเที่ยวอีสานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปอีกด้วย

ในวันเดียวกันเวลาช่วงเย็น ททท.สำนักงานเลยและต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN IN LOVEกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 18.30-21.30 น.
ณ ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย

โดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN IN LOVEกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวพิชิต20จังหวัดภาคอีสาน(ซึ่งนำโดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.) และนายจริยาทร สูหู่ ผอ.สำนักงาน ททท.เลย เป็นผู้นำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์&แผนตลาดท่องเที่ยวปี 2566 ททท.สำนักงานเลย

ช่วงนี้ ททท.ร่วมกับทางชุมชน จัดโปรโมชั่นดีๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป มีโครงการเมื่อใช้บริการรถอีแต๊ะมาชมภู จ่ายคนละครึ่ง ททท.ครึ่งท่านจ่ายอีกครึ่ง ขอเชิญติดตามได้ในคลิปด้านล่างนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันนี้! ไทยเวียตเจ็ทบินตรง สุวรรณภูมิ – โอกินาว่า
มข. มอบแบบจำลอง AI ภาพเสมือน ชูสถาปัตยกรรมเปือยน้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
วันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ททท. เปิดจองใช้สิทธิ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” วันที่ 7 มีนาคม 2566
ททท.สำนักงานขอนแก่นจัดให้ดนตรีแจ๊สอินเตอร์วงดังจากเนเธอร์แลนด์ปะทะหมอแคนชื่อดังภาคอีสาน ส่งความสุขในเทศกาลแห่งความรักปีนี้
(มีคลิป)ททท.สำนักงานขอนแก่น ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม Music Workshop กับคณะดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big BandAmsterdamจากประเทศเนเธอร์แลนด์