วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ขอนแก่นนำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่องช่องทางการลงทุนที่ สปป.ลาว ประสานงานร่วมบิ๊กเนม ขยายโครงข่ายการค้า การลงทุน อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นนำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่องช่องทางการลงทุนที่ สปป.ลาว ประสานงานร่วมบิ๊กเนม ขยายโครงข่ายการค้า การลงทุน อย่างต่อเนื่อง

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได้นำกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ Young FTI KhonKaen รุ่น4 จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และหาประสบการณ์ในการนำมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยคณะนักธุรกิจได้ประชุมร่วมกับนายไพบูน พงสะหวัน รองประธากลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป และผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน จำกัด แห่ง สปป.ลาว , นางแสงดาว บุพกรคำ ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น โดยมีผู้บริหารในกลุ่ม บ.พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว และนักธุรกิจจาก จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม บ.ปิโตรเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) อย่างพร้อมเพรียง

นานทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจและผู้ที่ต้องสืบทอดการดำเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งการได้มาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลากหลาย อย่างกลุ่มบริษัทพงสะหวันกรุ๊ปและเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานหลายๆอย่างตลอดจนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและขอนแก่นมาโดยตลอดหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเตรียมรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝึกปฎิบัติงานในช่วงปลายปี 2565 และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับอาเซียน การลงนามความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

“การอบรมและดูงานซึ่งแสดงถึงศักยภาพการรวมตัวของทายาทนักธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปใช้และปฏิบัติงานและต่อยอดทางธุรกิจได้จริงและลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายา

ขณะที่นายไพบูน พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่างๆในเครือของพงสะหวัน กรุ๊ปที่ สปป.ขณะนี้ได้ดำเนินการแบบขยายโครงข่ายและประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งขอนแก่น เป็นคู่ค้าหรือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินร่วมกันมาอย่างยาวนานและมีผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนและประสบผลสำเร็จในหลายโครงการดังนั้นหลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลง การประสานความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและกิจกรรมโครงการต่างๆจะคึกคักมากยิ่งขึ้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
โก โฮลเซลล์ เดินหน้าขยายไม่หยุด เปิดสาขาล่าสุด “รังสิต”  พลิกทำเลทอง สู่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ ปลุกกำลังซื้อผู้ประกอบการคึกคัก
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี