เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดขอนแก่น ระบุอาหารสัตว์แพงมากต้องลดการเลี้ยงลงเพื่อลดต้นทุน

เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดขอนแก่น ระบุอาหารสัตว์แพงมากต้องลดการเลี้ยงลงเพื่อลดต้นทุน ขณะที่บางรายเตรียมหยุดเลี้ยงเร็วๆนี้เพราะต้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ที่ บ.หนองไฮ ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ หลังพบว่ากำลังประสบปัญหาอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น จนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหลายรายต้องลดกำลังการเลี้ยงจิ้งหรีดลง ขณะที่บางรายอาจจะต้องหยุดเลี้ยงในเร็วๆนี้

นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 232 ม.11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เดิมเลี้ยงจิ้งหรีด แบบพออยู่พอกินเหลือก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน โดยปัจจุบันเลี้ยงจิ้งหรีดเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ซึ่ง ต.บ้านหันมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกแปลงใหญ่ในการเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งหมด 33 ราย ซึ่งโดยส่วนตัวยังคงมองว่าการทำการเกษตรในการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าอย่างมาก

“ในอดีตในเรื่องของราคาซื้ออาจจะขึ้นลงคือบวกลบ 10 บาท หรืออยู่ที่ประมาณราคาประมาณกิโลกรัมละ 80 บาทซึ่งครอวครัวเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งหมดในพื้นที่ 9 ไร่ รวม 35 บ่อ ซึ่ง 1 บ่อจะได้ผลผลิตประมาณ 22 กิโลกรัม ซึ่งจะมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท และจากการรวมกลุ่มสร้างเป็นแบบแผนและมีการทำงานร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่ทำให้ผลผลิตที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และขายได้ทั้งปี”


นายภูดิศ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงนี้ราคาอาหารสัตว์ขึ้นทุกประเภท ซึ่งก็ส่งผลต่ออาหารจิ้งหรีด ที่มีการปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกัน ในเดือน ต.ค. 2564 หัวอาหารอยู่ที่กระสอบละ 450 บาท ปัจจุบันเดือน ก.ย.2565 หัวอาหารอยู่ที่กระสอบละ 570 บาท ขึ้นมา 120 บาท ในขณะที่ราคาขายจิ้งหรีดไม่ได้ขยับต่างจากเดิมมากนัก บางตลาดก็เพิ่มขึ้นมาแค่ 5 บาทต่อกิโลกรัม จนทำให้ในปัจจุบันหลายคนต้องพักการเลี้ยงลงเดิมเลี้ยง 10 บ่อ ก็ลดเหลือ 5 บ่อ เพราะแบกรับต้นทุนสภาวะหัวอาหารไม่ไหว

” ในอนาคตภาพรวมตลาดจิ้งหรีดกว้างและโตได้กว่านี้แน่นอนเพราะมีการขยายตัวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกนั้นขยายตัวแน่นอนเพราะว่าตลาดยังต้องการอีกเยอะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและหลายภาคส่วนที่จะมาช่วยกัน จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและเข้ามาให้ทักษะทางวิชาการกับผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้น เพราะจะช่วยเสริมการพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดการขาย ที่จะทำให้ภาพรวมของธุรกิจแมลงของไทยนั้นขยายตัวได้มากและโตขึ้นกว่านี้”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตร.ขอนแก่น สั่งสอบตำรวจจราจร หลังโซเชียลสะพัดโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแลกการไม่ถูกจับ คาดรู้ผลใน 15 วัน วอนเจ้าทุกข์เร่งให้ข้อมูลด่วน
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน