วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

กลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น

กลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น
คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเบญจจินดารับมอบ ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards :Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ โดยมีคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) โดยมีดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา ร่วมงานในครั้งนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg