วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

รพ.ร้อยเอ็ด เปิดสถานที่เพื่อสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ดูแลผู้สูงวัย


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก CELS ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำโครงการการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุติดต่อกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดให้บริการ เนื่องจากการหกล้มหากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาทางด้านจิตใจ รวมทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กายภาพบำบัดสวนพยอมจึงได้พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย รวมทั้งการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด โดยดูแลผู้สูงอายุที่มารับบริการในงานกายภาพบำบัดสวนพยอมและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันเสมอมา โดยเฉพาะการป้องกันการหกล้มเพื่อการทรงตัวที่ดีในผู้สูงอายุ นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ จะได้รับการคัดกรองภาวการณ์เสี่ยงหกล้ม


นพ.ธนากร จิรชวาลา รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 1 รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานกายภาพบำบัดสวนพยอม จะมีทีมแพทย์ทำการประเมินผุ้สูงอายุว่ามีภาวะเสี่ยงหกล้ม หรือกลัวล้ม มีงานวิจัยรับรองว่าสามารถป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ถึง 90เปอร์เซ็นต์ เป็นการฝึกเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าตามโปรมแกรมสนับสนุน โดยมูลนิธิสำโรงรวมใจร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และการประเมินการทรงตัวด้วยเครื่องBiometrics เพื่อประเมินการทรงท่าขณะอยู่นิ่ง ขณะถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายและขวา และมีการเล่นเกมส์เพื่อฝึกการทรงท่า ซึ่งจะได้ความแปลกใหม่ในการออกกำลังกาย และความสนุกสนาน รวมทั้งมีการฝึกสมองร่วมด้วย มีการสันทนาการการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค บาสโลบ การออกกำลังกายด้วยยางยืด หรือการเต้นรำในห้องออกกำลังกายเป็นกลุ่มเล็กๆ หลังจากเราออกกำลังกายทางกายแล้วยังมีการฝึกการประสานงานและการฝึกสมองโดยเรียกว่าเกมส์ฝึกฝน ซึ่งนำมาให้ผู้สูงอายุที่หลงลืม หรือมาป้องกันทางด้านสมอง หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของรยางค์บน เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล


ทั้งนี้สถานที่ทางกายภาพบำบัดสวนพยอม ยังเป็นสถานที่ทำกายภาพสำหรับประชาชนทั่วไปทุกช่วงอายุ ที่ทางการแพทย์ประเมิน หรือวินิจฉัยว่าควรที่จะต้องเข้าทำกาย

///////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047