วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

มทบ.23 จัดพิธีรับ-ส่ง ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2563

02 ก.ย. 2020
1000

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63/ ที่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับ-ส่ง ทหาร ผลัดที่ 1/2563

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นหน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการรับ-ส่ง ทหารกองเกินที่ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 23 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ทำการตรวจเลือกเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ที่ผ่านมาและในผลัดที่ 1/2563 นี้ มียอดกำลังพลที่ส่งเข้ากองประจำการ จำนวน 839 นาย โดยจะได้แยกย้ายไปสังกัดหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร, กองพลทหารม้าที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงค่ายเปรมติณสูลานนท์ ที่อำเภอน้ำพอง, กรมทการราบที่ 8 และหน่วยขึ้นตรง ค่ายสีหราชเดโชไชย และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อำเภอชุมแพ ซึ่งถือว่าได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น