วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ขอนแก่นเตรียมจัดใหญ่งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และ งาน Food and Agro tech 2022

ขอนแก่นจัดใหญ่งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และ งาน Food and Agro tech 2022 แสดงสุดยอดผลงานฝีมือคนขอนแก่นสู่เวทีการตบาดและการค้าระดับโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ก.ค.2565 ที่ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี มข.,นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นทร่วมกันแถลงข่าว การจัดแสดงนิทรรศกการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมและงาน Food and Agro tech 2022 ซึ่ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ มข.,สภาอุตสหกรรม จ.ขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค.ที่ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

น.ส.ธนียา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตามนโยบาย Smart City และ Mice City ซึ่งจังหวัดได้กำหนดแผนงานขับเคลื่อนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม,มข. และหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ ซึ่งขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และมีการส่งจำหน่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งยังคงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อีกกว่า 4,000 ราย ซึ่งหลานคนยังคงไม่ทราบว่าฐานการผลิตที่สำคัญนั้นอยู่ที่ขอนแก่น ดังนั้นการจัดงานดังกล่าวจึงเป็นการแสดงผลงานของคนขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี มข. กล่าวว่า มข.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมาได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง


“การจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ได้ผ่อนคลายลง”

ด้าน นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน แยกเป็นส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการ จาก มข. รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก ส่วนที่ 2 เป็นโซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กว่า 130 ราย และส่วนที่ 3เป็น โซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน 50 years MDKKU: Mom & Kids Day 2022 ส่งต่อสุขภาพดีจากคุณแม่สู่ลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น
แม่​ดีเด่น​แห่งชาติ​ จ.ขอนแก่น จัดวันรวมน้ำใจให้เด็กๆ นร. ร.ร.ตาบอด
เอกราช” ไม่เห็นด้วยสภาล่ม วอน ส.ส.-สว.เข้าร่วมประชุมจันทร์นี้อย่างพร้อมเพรียง ยืนยัน ส.ส. ภท.เข้าประชุมครบ พร้อมหนุน “ลุงหนู” เป็นนายกฯ ต่อ “ลุงตู่”ทันที
ชาวขอนแก่นพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย และบลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งเสริมการวางแผนการเงินหลังเกษียณแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย”