วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ HA ประจำปี2565 เพี่มความเป็นเลิศให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

17 มิ.ย. 2022
424

ขอนแก่น#ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ HA ประจำปี2565 เพี่มความเป็นเลิศให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 16 มิย 2565 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมวิชาการ HA ประจำปี2565 ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการ HA พร้อมบรรยายพิเศษถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน JCI และ HA ขององค์กร
กิจกรรมนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับฟังความรู้จากวิทยากร และร่วม Work Shop เพื่อทบทวนระบบการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอีกด้วย.
ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม