วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

บริษัท ขนส่ง จำกัด กลับมาเปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง ประเทศไทย – สปป.ลาว รวม 9 เส้นทาง เริ่มวันที่ 15 มิถุนายนนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว รวม 9 เส้นทาง เริ่มวันที่ 15 มิถุนายนนี้

สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการรถโดยสารของ สปป.ลาว ในการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะเปิดเดินรถระหว่างประเทศ รวม 9 เส้นทาง จากทั้งหมด 13 เส้นทาง ซึ่งเป็นการเปิดเดินรถร่วมกันทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – ปากเซ อุบลราชธานี – ปากเซ นครพนม – ท่าแขก มุกดาหาร – สะหวันนะเขต สะพานไทย (เชียงของ) – สะพานลาว (บ่อแก้ว) รถ Shuttle Bus และเปิดเดินรถเฉพาะรถไทย ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ เลย – หลวงพระบาง หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ และอุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์ ส่วนเส้นทางที่ยังไม่พร้อม    เปิดให้บริการ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์ อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง เชียงใหม่ – หลวงพระบาง และน่าน – หลวงพระบาง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ผู้โดยสารน้อย รวมทั้งทาง สปป. ลาว มีปัญหาค่าเงินที่อ่อนตัวและราคาน้ำมันแพง ทำให้บริษัทคู่สัญญายังไม่พร้อมเดินรถ นอกจากนี้ในส่วนของเส้นทางอุดรธานี – วังเวียง จะมีการสำรวจเส้นทางใหม่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินรถ จากเดิมใช้เวลา 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ การเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจองตั๋ว บขส. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ หรือผ่านทางออนไลน์ Application : E-ticket, Website บขส. 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ได้ประสานงานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางผ่านแดน โดยผู้ที่เดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องลงทะเบียน Thailand Pass มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนผู้โดยสารไทยที่ใช้บัตร ผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และชาวต่างประเทศทุกคน (ยกเว้นคนไทย) ที่เดินทางเข้าประเทศ สปป.ลาว จะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บขส. ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ตรึงค่าโดยสารต่อ 3 เดือน
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65