วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พร้อมนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจน จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดมรรคผดุงศรี หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP Logbook ตามโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”


       นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักเมตตาธรรม คือความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ในการจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดทิฎฐธัมิกกัตถะประโยชน์ อันหมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุฎฐานสัมปทา คือ ความถึงพร้อมในการขยันหา ทั้งในความรู้และการทำหน้าที่  อารักขสัมปทา มีความพร้อมในการรักษาสิ่งต่างๆ ที่ได้มาโดยถูกวิธี รู้จักประหยัด รู้จักเก็บอดออม กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดีเป็นมิตร และสมชีวิตา ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ โดยอาศัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นต้นทาง สร้างสังคมชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดและสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร” ตลอดไป”

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
ภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน
“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร
“จีโอ้” กองหน้าทีมชาติไทย จุดประกายเด็กขอนแก่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง ทุกคนทำได้ ขณะที่แฟนบอลร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ 23 ปีอย่างอุ่น