วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น

เครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ”การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริต และพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเข้มแข็ง กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากมายกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ประจำสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ”การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริตและพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”โดยมีนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานเครือข่ายฯจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี ดร.อวยชัย วะทา ประธานเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน ได้ขึ้นบรรยายเรื่อง รูปแบบวิศวกรรมการตรวจสอบโครงการภาครัฐ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องกรณีตัวอย่าง : การปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ และคดีตัวอย่าง : การทุจริตภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีเครือข่าย กว่า 300 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565


นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานเครือข่ายฯจ.ขอนแก่น กล่าวว่าโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก โครงการจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น จึงจัดทำโครงการนำร่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริตและพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”ดำเนินการระหว่าง เดือน มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งโครงการนี้มีการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ผู้นำเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้นำสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และผู้นำกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 คน แกนนำชุมชน ต้นแบบ จำนวน 300 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูงตามหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ


ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำของผู้นำต้นแบบตลอดจน เพื่อพัฒนาองค์กรและกาสู่ร้าชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะ และการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ เพื่อปกป้องและการตรวจสอบการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดิน ซึ่งหลัง การฝึกอบรมจะมอบการกิจให้ผู้นำต้นแบบทั้ง 200 คน ขยายผลจัดตั้งผู้นำชุมชนต้นแบบให้ได้คนละ 10 คน รวมเป็น 2.000 คน แล้วดำเนินการจัดตั้งและเพิ่มศักยภาพชุมชนต้นแบบต้านการทุจริต จำนวน 200 ชุมชนและทีมปฏิบัติการตราจสอบการทุจริต จำนวน 100 ทีม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และการสื่อสารรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบและชุมซนต้นแบบ ให้เกิดการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบการทุจริตและปกป้องทรัพยากรสาธารณะในพื้นที่ของตนเอง


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการใคร่ขอขอบคุณกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่านรองเลขาธิการ ประจำสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.. ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนให้โอกาสภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ให้เป็นผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเข้มแข็งกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากมายกว้างขวางกลายเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ร่วมงานเทศกาลแสงไฟ อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น คึกคักรับเปิดประเทศ-คลายล็อคโควิด-19
ภาพรวมท่องเที่ยวปีนี้ ม.ค.-มิ.ย. ต่างชาติเข้าไทยเกือบ 2 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 1.14 แสนล้านบาท ขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่แพ้กัน
“ร.ร.แก่นนคร”ขอนแก่น จับมือภาคีเครือข่าย อบรมแกนนำนักเรียนจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ กอช. จัดอบรม “Happy Money เคล็บลับสร้างสุขทางการเงิน” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ. ราชบุรี”
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สภ.เมืองขอนแก่นปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน,ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร