วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

โออาร์ เดินหน้าสนับสนุน โครงการรักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือชุมชน สังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

โออาร์ เดินหน้าสนับสนุน โครงการรักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือชุมชน สังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนบ้านหนองกุง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดสว่างสุทธาราม และพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านหนองกุง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของ โครงการรักษ์ แอท หนองกุง โดย โออาร์ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและสร้างมูลค่าให้ขยะในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เป็นจุดรวมใจของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างสัมมาอาชีพให้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยกิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม ได้แก่

1.         กิจกรรมจัดการขยะ มีเป้าหมายขยายเครือข่ายครัวเรือนขยะเพิ่มเป็น 350 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 ของหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน

2.         กิจกรรมสัมมาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์จากขยะรีไซเคิล สร้างอาชีพให้ชุมชน

3.         พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ผ่านการศึกษาดูงาน โดยมีวิทยากรนำกระบวนการร่วมวิเคราะห์และวางแผนโครงการ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนปลอดขยะและสร้างสัมมาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โออาร์ มีคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับ เก็บ จ่าย น้ำมันและก๊าซให้พื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ โออาร์ คือ   “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่มีความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่าอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
รัฐบาลแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด