วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

จ.ขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ ขยายเวลาเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น.

จ.ขอนแก่น ผ่อนคลายมาตรการ ขยายเวลาเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น
       จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 30/2565 โดยมีนายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


     อนุญาตให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2563- 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด   
    มอบศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรณรงค์ติดตามเด็กที่มีอายุ 12 -​17 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3 มอบส่วนราชการที่รับผิดชอบสถานประกอบการ Covid Free setting เข้าร่วมประชุมพร้อมแจ้งสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ
    เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น
    เห็นชอบให้มีการปรับมาตรการจังหวัดขอนแก่น ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในประเด็นในเรื่องของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจการใดๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
    ขยายเวลาให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น
    เห็นชอบให้จังหวุัดขอนแก่นเสนอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 26 อำเภอโดยมอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป เห็นชอบในแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรค covid เป็นโรคประจำถิ่น


    คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​มีความคิดเห็นว่าตู้ร้องเพลงหยอดเหรียญจัดอยู่ในประเภทของคาราโอเกะซึ่งตามประกาศของ สบค ยังคงให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะ สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สบค
    อนุญาตให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHONKAEN 10 ประจำปี 2565​ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณจังหวัดขอนแก่น โดยให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นโดยเคร่งครัด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการระบบบริกา​รสาธารณสุขเต็มศักยภาพ​ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาขอให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
รัฐบาลแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด