วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

เปิดพื้นที่ค่ายนัดแรก ช่วยชาวบ้าน จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

วันอาทิตย์ ที่ 8 พ.ค.65 กองพลทหารราบที่ 6 ได้ดำเนินการเปิดค่ายทหาร โดยใช้พื้นที่ว่างภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดเป็น “ตลาดนัด พล.ร.6” เพื่อให้พี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ และประชาชนทั่วไป นำสินค้าทางการเกษตรมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำในขณะนี้  ซึ่งมี พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องประชาชน ชุมชนรอบค่ายฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ นำสินค้า อุปโภค บริโภค อาหารพื้นบ้าน พืชผลทางการเกษตร มาวางจำหน่ายจำนวนมาก 

โดย พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ชุมชนรอบค่ายฯ มีความพึงพอใจและขอขอบคุณ กองพลทหารราบที่ 6 ที่ได้เปิด “ตลาดนัด พล.ร.6” ในครั้งนี้ จะได้มีสถานที่ในการวางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยได้รับความสนใจจาก กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ออกมาจับจ่ายซื้อของ อุดหนุนสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด    เปิดทุกวันอาทิตย์  เวลา 06.00-12.00 น.

///////////////////////

Cr.กองพลทหารราบที่ 6

โชติกา  ทวนชัยภูมิ//รายงาน

0956628047