วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

รองเลขาธิการ สปสช. ติดตามชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ ที่พร้อม

       ที่ ชั้น 10 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด   ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ส่วนกลาง และ สปชส.เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามและรับฟังการนำเสนอผลงาน มะเร็งรักษาได้ทุกที่ Cancer Anywhere ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

                ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถไปรับบริการรักษาโรคมะเร็งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพื่อให้ผู้ป่วยเดินทางเข้ารักการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิ์ภาพ โดยได้เริ่มดำเนินการพร้อมกัน ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน สำหรับศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดีแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน มีหน่วยรังสีรักษาด้วยเครื่องฉายแสงชนิด 3 มิติ (LINAC) ให้บริการฉายรังสีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดอื่นๆ สามารถรองรับผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น

ดร.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า นโยบาย Cancer Anywhere (แคนเซอร์ เอนี่แวร์) เป็นนโยบายที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ได้รับบริการการรักษาครอบคลุมทุกกระบวนการ ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด สามารถรักษาข้ามเขต ข้ามจังหวัดได้ โดยประกาศใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2564 โดยการโหลดแอปพลิเคชัน Cancer Anywhere ใส่มือถือ แล้วดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้ตั้งแต่เริ่มต้น และไม่ต้องใช้ใบส่งตัวการเข้ารับการรักษามะเร็งในโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิการรักษา

  ซึ่งในวันนี้นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงานมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere จังหวัดร้อยเอ็ด และเขตสุขภาพที่ 7  พร้อมวีดีโอคลอกับผู้ป่วยที่ใช้ Cancer Anywhere  ถึงการใช้ว่ามีความรวดเร็ว หรือต้องปรับปรุงในการให้บริการส่วนใด๋ในการใช้แอปฯ ตามนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere

/////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ

0956628047