วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

เปิดฉากแล้ว!มหกรรมท่องเที่ยวตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น

23 เม.ย. 2022
81

จังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลก”ตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น แบบนิวนอร์มอล”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นสร้างรายได้รวมทั้งส่งมอบความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอุทยานธรณีและไดโนเสาร์ กำหนดจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลกขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน2565 ณ อุทยานธรณีขอนแก่น (อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า)


เมื่อเวลา16.00 น.วันที่ 23 เม.ย. 65 ที่ ลานไดโนเสาร์ศรีเวียง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ,ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ,นายวิรัติ นาคนชม ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,น.ส.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 , นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น , นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผอ.ททท. สำนักงานขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลก”ตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ 130 ล้านปี อุทยานธรณีขอนแก่น แบบนิวนอร์มอล”


นายวิรัติ นาคนชม ผอ.สำนักช่าง อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในเขตอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า มีความสำคัญด้านธรณีวิทยาอย่างมากทั้งในระดับชาติ และระดับสากล เนื่องจากเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย หรือศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ใดโนเสาร์ภูเวียง และมีการค้นพบไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกมากถึง 5 ชนิด ตามศักยภาพที่กล่าวมานั้น จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่นขึ้น ในปี พ.ศ.2561 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น และต่อมาได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และมีเป้าหมายเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ในปี 2567
นายวิรัติ กล่าวด้วยว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและช่วยผลักดันมาโดยตลอดและยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีใดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลกในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้การยกระดับเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


ด้านว่าที่พันตรี นรินทร์ ปั่นสกุลผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลกในวันนี้ จากการที่จังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีใดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลกภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ว่าที่พันตรี นรินทร์ กล่าวด้วยว่าดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 6 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลกขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน2565 ณ อุทยานธรณีขอนแก่น (อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) ว่าที่พันตรี นรินทร์ กล่าวอีกว่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมในการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย1. นิทรรศการให้ความรู้ทางธรณีวิทยาและอุทยานธรณีในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่น(อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า) ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติภูเวียง โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ศาลเจ้าจอมนรินทร์ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง บ่อเกลือตำบลเขาน้อย บ้านสวนกล้วย และหาดสวรรค์

  1. กิจกรรมนั่งรถท่องเที่ยวอุทยานธรณีขอนแก่น3. กิจกรรม Workshop งานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น อาหารและวิถีชีวิตชุมชนและการให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา 4. กิจกรรมฉายหลังกลางแปลงภาพยุนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ 5. กิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระยานรินทร์สงคราม)6. เทศกาลตลาดอาหารพื้นบ้านและสินค้าพื้นถิ่น และ7.การแสดงบนเวที และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหกรรม
    ท่องเที่ยวอุทยานธรณีไดโนเสาร์และภูมิปัญญาระดับโลก ในวันนี้ต้องขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการอนุรักษ์
    แหล่งไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย และใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน จนทำให้เกิดเป็น “อุทยานธรณีขอนแก่น” ซึ่งถือเป็น “แหล่งมรดกธรณีของชาติ “รวมถึงการร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนให้ได้รับรองเป็นแหล่งมรดกธรณีของโลกหรือ “อุทยานธรณีในระดับโลกขององค์การยูเนสโก”
    “ในอนาคตอันใกล้นี้การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก รวมทั้งจะช่วยสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังนั้นจึงขอฝากพวกเรา ทุกคนได้ช่วยกันดูแลสมบัติของประเทศต่อไป”นายจารึก กล่าว.
สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565
ขอนแก่น /เปิดเทอมวันแรกที่ขอนแก่น คึกคัก เด็กดีใจได้มาโรงเรียน คุณครูคุมโควิดเข้ม