วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

โออาร์ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Fair) พร้อมเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

11 เม.ย. 2022
161

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Fair) แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรตัวอย่างซึ่งประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศและเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า ‘โออาร์ เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน การทำงานร่วมกันในองค์กร ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้วยเพศ อายุ หรือประสบการณ์  แต่ความแตกต่างเหล่านี้เมื่อมาอยู่รวมกันจะทำให้เกิดความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงควรเปิดใจรับฟัง เข้าใจ ยอมรับและให้โอกาส รวมไปถึงเคารพในตัวตนของพนักงาน และทำให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป นอกจากนี้ โออาร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัยในสังคม ซึ่งรวมไปถึงคนตัวเล็ก บุคคลข้ามเพศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ โออาร์ ได้อย่างยั่งยืน’  

ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสานพลังเครือข่ายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โออาร์ จับมือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถไฟฟ้า ในโรงแรมและรีสอร์ท 30 แห่งทั่วประเทศไทย
OR – LINE MAN เดินหน้าขยาย LINE MAN Kitchen ready to go ต่อเนื่องรุกเปิดสาขาเพิ่มรอบนอกกรุงเทพฯ หวังเพิ่มความสะดวกตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ
พีทีที สเตชั่น ก้าวไปอีกขั้นด้วย Super Power น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสูตรใหม่ทั้งแก๊สโซฮอล์และดีเซล ดีที่สุดที่เคยมีมาและคุ้มค่าที่สุดในตลาดน้ำมันพรีเมียม
โออาร์ เปิดบริการ “ปิ่นโตปั๊ม” เติมเต็มความอิ่มที่ พีทีที สเตชั่น เลือกสะดวกกับบริการเดลิเวอรีหรือรับเองหน้าร้าน หิวเมื่อไหร่สั่งอาหารได้ล่วงหน้าผ่านช่องทาง Line หรือแอป QueQ
โออาร์ จับมือ เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ขยายธุรกิจร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” เสริมจุดแข็งธุรกิจไลฟ์สไตล์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
OR – บุญรอดฯ จับมือ ตั้งบริษัทร่วมทุน จำหน่ายเครื่องดื่ม (Ready to Drink) ขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค