วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

รพ.สต.101 แต่งชุดดำ เคลื่อนไหวต้องการถ่ายโอนสังกัด อบจ.ทั้งหมด

เวลา 14.00 น.วันที่ (4 เมษายน 2565)นายเชวง บุริวัฒน์ ประธานชมรม ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ร้อยเอ็ด  นำสมาชิกชมรมรพ.ร้อยเอ็ด 50 แห่ง แต่งชุดดำ เดินทางเข้าพบนางสาวอภริสรา คำวัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด  ยื่นข้อเรียกร้องและความประสงค์ ให้รัฐบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนการ พิจารณาทบทวน การรับ รพ.สต.ของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ตามที่ รพ.สต.ร้อยเอ็ด ทั้งจังหวัด  229  แห่ง ยืนความจำนงจะถ่ายโอนเข้าไปในความดูแล ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ตามประกาศของคณธกรรมการการกระจายอำนาจ ให้มีการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพตำบล ให้เข้าสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ซึ่งหลังประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ.ร้อยเอ็ด ทั้งหมด 229 แห่ง 1449  คน เป็นข้าราชการ 692 คน ลูกจ้าง 757  คน สมัครใจถ่ายโอนสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด แต่สำนักงบกับเสนอ ครม.ปรับลดลงรับเข้าสังกัดเพียง 25  แห่ง ไม่เป็นไปตามความต้องการ ของรพ.สต.ทั้งหมด โดยอ้างว่าที่ไม่รับเพราะติดที่ข้อจำกัด ของงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง ทั้งที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ถ่ายโอนไป อบจ.โดยทางรพ.สต.มีการบันทึกของรับประมาณในระบบ BBL.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่รัฐบาลกลับ ไม่ยอมรับหลักการดำเนินการให้ จึงรวมตัวกัน เดินทางมายื่นเรื่อราว ผ่าน อบจ.ร้อยเอ็ด  ไปยังกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล ให้ทบทวนเรื่องนี้ ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ เป้นการเคลื่อนไหวร่วมกันทุกจังหวัด เพื่อิให้รัฐบาลทบทวนเรื่อง

เพราะการจะอ้างว่าถ่ายโอนไม่ได้ เพราะติดขัดที่งบประมาณ เป็นเรื่องที่เป้นเพียงข้ออ้าง เพราะการถ่ายโอนก็แค่ถ่ายโอนเปลี่ยนแปลงคนดูแลมาเป่นท้องถิ่น แต่งบประมาณก็ใช้งบประมาณเดิม ที่มีอยู่แล้ว มาดำเนินการเหมือนเดิม จึงเดินทางมาเรียกร้อง และเป็นความเคลื่อนไหว ตามมมติของสมาคม รพ.สต.ทั่วประเทษที่เคลื่อนไหวพร้อมกัน เพื่อส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณณาใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

ในขณะที่ทางด้าน นางสาวอภริสรา คำวัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด  อบจ.ร้อยเอ็ด มีการเตรียมพร้อมแผนด้านการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวจากรัฐบาลพร้อมแล้ว ที่จะดำเนินการได้ทันที ตามต้องการ ซึ่ง อบจ.จะมีการเสนอข้อเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลพิจารณาให้ตามต้องการต่อไป.

//////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ

0956628047