วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

“KKBS มข.”เปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center พัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล

02 เม.ย. 2022
129

“KKBS มข.”เปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center พัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (eCommerec)เพื่อสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง และเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course)
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ ห้องวังเลิศ ชั้น 1 อาคาร BS.01คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center และเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course)และ Live ผ่านเพจ Alibaba GDT Thailand โดยมีรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้ง นายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการ บริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba GDT Thailandบรรยายให้ความรู้สั้นๆ เกี่ยวกับคอร์สอบรม ในการนี้นายภูมิพัชร ฉัตรชัยรุ่งเรือง Alibaba Specialist จากทาง AJ eCommerce ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba.com กล่าวถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จาก Alibaba.com พร้อมทั้ง ซึ่งมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเปิดงาน


รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center และเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) ภายใต้ความร่วมมือกันของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba GDT เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (eCommerec)เพื่อสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย


ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ Alibaba Global Digital Talent (GDT) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ กิจกรรม และร่วมพัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพัฒนาศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้นำหลักสูตรและองค์ความรู้ของ Alibaba GDT ผนวกเข้ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อาทิ หลักสูตร Digital Entrepreneur หลักสูตร Marketing เพื่อส่งเสริมและปรับรูปแบบการสอนสู่การทำธุรกิจแบบ eCommerce ในปี 2564 คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมอบรม Online Train The Trainer หลักสูตร Digital Economy และ Digital Entrepreneurship ได้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 29 คน และรับมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็น Certified Trainer เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา การอบรม TOT ดังกล่าว ได้มอบความรู้ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบันเพื่อให้ก้าวทันต่อรูปแบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และสามารถนำ 2 หลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือกิจกรรมอื่น ๆ


เพื่อขยายความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตั้งศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center ซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุน ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชน บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจ E-commerce โดยใช้ Digital Technology และจัดทำหลักสูตรอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้ Lesson 1 : มุมมองการทำธุรกิจของ Alibaba (Business mindset in the view of Alibaba in Digital Era) Lesson 2: การสร้างตัวตนของธุรกิจส่วนตัว (Business Profiling)Lesson 3: การตลาดดิจิทัล Digital MarketingLesson 4: การค้าปลีกในยุคดิจิทัล (Digital Retailing)Lesson 5: เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com (Wholesale eCommerce with Alibaba.com)
Lesson 6: ส่งออกธุรกิจกับ EXIM Bank (Exporting Your Business with EXIM Bank)
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจยุคดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งนายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการ บริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba GDT จะได้อธิบายถึงรายละเอียดคอร์สอบรม ให้ทราบในลำดับถัดไป


โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดศูนย์ Alibaba GDT Incubation Center และเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) 6 หลักสูตร ในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายกันที่ขวดละ 68-70 บาท
ตร.ภ.4 และ สตม. รับมอบอุปกรณ์ตรวจหายาเสพติด-ปราบปรามอาชญากรรม จากสหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท
มทบ.23 รุดเยี่ยมอาการอาพาธ  หลวงปู่พรหม เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม ขอนแก่น