วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์/1-3 เมษายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ มหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์

 “อนุทิน” นำทีมผู้บริหาร สธ. เปิดมหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์  4 จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ภายในงานมีทั้งการสาธิตการปลูก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชากัญชงในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนต่อยอดทางธุรกิจให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลก , การออกบูธ ผลิตภัณฑ์แปรรูป, คลินิกกัญชา ให้บริการทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน, โดยทาง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 จะมีการจัดงาน วันที่ 1-3 เมษายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

   เมื่อวันนี้ 1 มี.ค.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดมหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์  4 จังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ในงานมีทั้งการสาธิตการปลูก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชากัญชงในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนต่อยอดทางธุรกิจให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลก , การออกบูธ ผลิตภัณฑ์แปรรูป, คลินิกกัญชา ให้บริการทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ,มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ นักการเมือง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุม และชมนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยผู้เข้าร่วมในงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

      นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ของเขตสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านวิชาการ ด้านสรรพคุณของกัญชา การนำไปใช้ประโยชน์ การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีการใช้กัญชาอย่างเข้าใจ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยกัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นราก ต้น ใบ ดอก ล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างรายได้และการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

      นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ขอให้ประชาชน ปลูกในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนโดยรวมกลุ่มกัน 7 คน ขึ้นไป และต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินหน้าในการปลดล็อก กัญชง กัญชา ทางการแพทย์ ส่วนการที่มีประชาชนที่มีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปลูกกัญชาตามบ้านเรือนนั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข และ กรรมาธิการด้านสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ป.ป.ส. ได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกัน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้หลักรัฐศาสตร์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์

     นายอนุทิน กล่าวด้วยว่าโดยขอให้ประชาชน ได้รอความชัดเจนหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2555 นี้ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่า กัญชา มีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชาถือว่ามีการขยายตัวมากขึ้น มีการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมันกัญชา เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องปรุงรส  เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขจะได้ผลักดันขับเคลื่อนให้ประชาชนและ อสม.ได้เข้าใจในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต่อไป

ด้านนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยได้กล่าวเสริมว่า “ในระหว่างรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 120 วันซึ่งจะถึงภายในเดือนมิถุนายน นี้ จุดเริ่มให้ชาวบ้านที่สนใจในการปลูกกัญชาต้องรวมตัวกันตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนก่อนจึงจะขออนุญาตปลูกกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้พี่น้องประชาชนได้มาสนใจปลูก เพราะปลูกแล้วการดูแลง่ายสามารถสร้างราชได้ดียกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในกลุ่มจังหวัดในร้อยแก่นสารสินธุ์มาปลูกกัญชาในเชิงเศรษฐกิจ”นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยได้กล่าวเชิญชวน

สุดท้ายนายสิทธิชัย สีดาน้อย ผู้บริหาร บริษัทโรงงานปลาร้าแม่ประกาศจำกัดเป็นผู้ได้รับการอนุญาตเพียงรายเดียวในจังหวัดขอนแก่นจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นให้ผลิตปลาร้าผสมกัญชาได้ ได้กล่าวเสริมว่า “นี้คือปลาร้า แซบแก่น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงานปลาร้าแม่ประกาศ ซึ่งเราเป็นผู้ได้รับการอนุญาตเพียงรายเดียวในจังหวัดขอนแก่นจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่นให้ผลิตปลาร้าผสมกัญชาได้ ซึ่งทางโรงงานภูมิใจมากที่ได้รับการอนุญาตในการผลิตสามารถนำมาต่อยอดได้ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ขบวนการผลิตได้รับรองผ่านทั้ง อย.,HACCP,GMP,ฮาลาล,มาตรฐานการส่งออก คุณสมบัติพิเศษยังคงเดิมอร่อยเพิ่มความนั่วที่สำคัญคุณสมบัติของกัญชาช่วยยับยั่งของเซลมะเร็งได้อีกด้วย หากผู้ที่สนใจในการสั่งผลิตปลาร้าในแบนร์ดของท่านเองสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท โรงงานปลาร้าแม่ปลากาศ จำกัด เลขที่ 41 หมู่ที่ 2 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โทร095-8914265 ได้เลยครับ”นายสิทธิชัย สีดาน้อย ผู้บริหาร บริษัทโรงงานปลาร้าแม่ประกาศจำกัด กล่าวปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“SMEs และ Startups จ. ชลุบรี รับฟังข้อมูลเตรียมพร้อมธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุน”
ธอส. ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าเดิม M19 ต่ออีก 6 เดือน!!
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เชื่อมโอกาสการลงทุนเปิดตัว 3  DR อ้างอิงหุ้นไทย AOT-CPALL-PTTEP  เริ่มซื้อขายใน SGX 30 พ.ค. 2566
เปิดแล้วงาน Piman Home Festival 2023  ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
Medileen คว้า “ต้าเหนิง กัญญาวีร์” เป็น Brand Ambassador ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Veronika Plus