วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

สุดปลื้ม !ร.ร.อนุบาลขอนแก่น นร.ป.6 สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 คะแนน ถึง 22 คน

31 มี.ค. 2022
442

สุดปลื้ม !ร.ร.อนุบาลขอนแก่น นร.ป.6 สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 คะแนน ถึง 22 คน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในช่วง 6 ปีย้อนหลังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชานั่นคือสิ่งที่ยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ ในด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ กวาด สามารถกวาดการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ได้ถึง 173 คน ไม่นับรวมสอบเข้าห้องเรียนทั่วไป ซึ่งเกินกว่าครึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่หน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ที่ทำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ได้ 100 คะแนนเต็ม ทั้งหมด 22คน แยกเป็นสอบได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์ 11 คนและได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษ 11 คน ซึ่งมี 2 คนในนั้นสอบได้คะแนนเต็มร้อยทั้ง 2 วิชาคณิตและวิทยาศาสตร์ โดยมีนายศักดา มุสิกวัน ,นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ,นางอาจารีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางพัชรา สนธิมุล หัวหน้าโครงการ English Program และโครงการพิเศษ คณะครู และนักเรียน ร่วมงาน อย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งในวันเดียวกัน นั้นได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วย


นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้เด็กอนุบาลขอนแก่นสอบ โอเน็ต เต็มร้อย จำนวน 22 คน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนมาก ปีนี้เต็มร้อยได้ 22 คน ดังนั้นขอชื่นชมคุณครูเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการสอน สายชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นมา ถึงชั้นป 6 เพราะว่าเด็กที่จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมาจากชั้นที่เริ่มต้น ที่ส่งทอดกันขึ้นมาเรื่อยๆ และที่สำคัญ ชั้น ป. 6 นั้นได้มีการติว เข้มอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณหัวหน้าทีมสายชั้นป.6 โดยเฉพาะหัวหน้าสายโครงการติวเข้ม เพื่อพิชิต โอเน็ต ที่ทำให้การดำเนินงานไปโดยลุล่วงประสบผลสำเร็จด้วยดี และที่สำคัญต้องกราบขอขอบพระคุณพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือบุตรหลานได้เข้ามาเรียน โดยเฉพาะขบวนการติว และถือว่าเป็นความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ในสถานการณ์โควิค-19 ต้องกราบขอขอบพระคุณผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น


ที่สำคัญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สามารถสอบเข้า เรียนศึกษา ต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อของจังหวัดขอนแก่น หรือแม้กระทั่ง โรงเรียนมีชื่อในภาคอีสาน ในรอบห้องเรียนพิเศษ จำนวนถึง143 คน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนสามารถสอบได้ห้องเรียนพิเศษ(gifted)ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ลำดับที่ 1-3 คือ 1.ด.ญ.วิรมณ ตรงเมธีรัตน์ ป.6/10,2.ด.ช.พาทิศ บุตรมา ป.6/8และ3. ด.ญ.วัขราภรณ์ ธนาคูณ ป.6/8 อีกทั้ง ด.ญ.จิดาภา เจริญ ป.6/7 สอบเข้าได้ลำดับที่ 1 ห้องเรียนพิศษ(gifted) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้อีกด้วย โดยทั้งหมดเรียนอยู่ในห้องเรียนพิเศษ(gifted)โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นี่ยังไม่นับรวม นักเรียนที่ทำการสอบ รอบนักเรียนทั่วไปอีกต่างหาก ซึ่งเกินกว่าครึ่ง ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 474 คน


รายชื่อนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564และมีนักเรียนได้ โอเน็ต เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ด.ญ. สโรชา ดงลุน ป.6/1,ด.ช. ธนกร ศรีชมภู ป.6/7,ด.ช. ภากร วิบูลย์วัฒนากุล ป.6/7,ด.ช. ภูมิรพี เลิกชัยภูมิ ป.6/8,ด.ช. พีรวัชร สีละบุตร ป.6/8,ด.ช.พาทิศ บุตรมา ป.6/8, ด.ญ. พัชรพร พรมแพง ป.6/8,ด.ช. อชิตพนธ์ แทบมะลัย ป.6/8,ด.ญ. ชุติกาญจน์ แท่นมณเฑียร ป.6/8,ด.ช. ภนนเรศ คำพิทุย ป.6/8และด.ช.ภูวริช ชัยชนะอุดมกุล ป.6/8
สอบได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษได้แก่ด.ญ. ภาสุข ชัยมงคล ป.6/3,ด.ญ.กฤตพร สิทธิขวา ป.6/7,ด.ช. ภากร วิบูลย์วัฒนากุล ป.6/7ด.ญ. ปาณิศา เชษฐ์โชติศักดิ์ ป.6/8,ด.ช. พีรวัชร สีละบุตร ป.6/8,ด.ญ.นันทิพร อุตตะพุทธ ป.6/9,ด.ญ.วรฉัน ตรงเมธีรัตน์ ป.6/9, ด.ญ.สมิตา ตั้งวาริธร ป.6/9,ด.ญ. ธิตยา วศินปิยมงคล ป.6/1,ด.ญ.ไปรยา เริ่มรักษ์ ป.6/10และ ด.ญ.วิรมณ ตรงเมธีรัตน์ ป.6/1

โดยมีนักเรียนได้คะแนน โอเน็ต เต็ม 100 ทั้ง 2 วิชา คือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์จำนวน 2 คนคือ1.ด.ช.ภากร วิบูลย์วัฒนากูลป.6/7(ห้องgifted)และ2.ด.ช.พีรวัขร สีละบุตรป.6/8 (ห้องgifted) ด้าน ด.ช.ภากร วิบูลย์วัฒนากูล ป.6/7 (ห้อง gifted)โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เจ้าของผลงานผลสอบโอเน็ต 100 คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เปิดเผยถึงเคล็ดลับการเรียนหนังสือให้เก่งนั้น สำคัญที่สุดคือ ต้องตั้งใจเรียนขณะที่คุณครูสอนเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น หากไม่เข้าใจก็รีบถามครูผู้สอนทันที เพื่อทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหานั้น นอกจากนี้ต้องฝึกทำโจทก์ปัญหาเยอะๆ เพื่อจะได้เข้าใจวิธีทำและได้ฝึกทำโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย “การเรียนกวดวิชาก็มีผลเหมือนกันทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่สอนในห้องเรียน แต่การเรียนพิเศษก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนเรียนดีเหมือนกันหมด ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วยว่าตั้งใจเรียนมากน้อยแค่ไหน”ด.ช.ภากรบอก

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป้ายหาเสียง เหลืออย่าทิ้งคนขอนแก่นขอรับมาทำเสื้อ-กระเป๋า-รองเท้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
เปิดแล้วงาน Piman Home Festival 2023  ตั้งแต่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
เกษตรกรมหาสารคามเป็นปลื้ม เข้ารับมอบวัวแม่-ลูกจากผู้ใจบุญ นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
มข.จับมือ เอไอเอ ยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลอีสาน พัฒนานักกีฬาท้องถิ่นสู่กำลังหลักสำคัญของชาติด้วยการกีฬาแบบครบศาสตร์
(มีคลิป)สสว. บุกขอนแก่น เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสุดฮิตส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีสาน
เห็ดเผาะฝนใหม่ออกวางจำหน่ายแล้ว ขาว-อ่อน-ไม่เหนียว เคี้ยวเพลิน ราคาทะลุ กก.ละ 700 บาท