วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

เผย ครม. ผ่อนคลายข้อจำกัด มอบ กค. พิจารณาปรับกฎกระทรวงแทนฯ ลดกระบวนการและขั้นตอนในการออกกฎหมาย ย้ำสุราเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นทั่วไป ต้องควบคุมวิธีการผลิต

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงความเข้าใจผิดกรณีนักวิชาการอิสระออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมี่อวันที่ 29 มีนาคม ไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นั้น ว่า เป็นการผูกขาดเฉพาะทุนใหญ่นั้น  ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ครม.  รับทราบเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะที่เสนอ ซึ่งไม่ได้ห้าม แต่ยังพยายามหาแนวทางผ่อนคลายข้อจำกัด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นว่า สามารถแก้กฎกระทรวงรองรับได้ โดยขออนุญาตอธิบดี (กรมสรรพสามิต ) จะได้มีการควบคุมคุณภาพได้ ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการแก้ไขกฎกระทรวงซึ่งมีความรวดเร็วกว่าการยกร่างกฎหมายใหม่ในระดับ พ.ร.บ. ที่ยังต้องผ่านกระบวนการในการออกเป็นกฎหมายอีกหลายขั้นตอน
 
นายธนกรยังกล่าวว่า สุราเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นทั่วไป จำเป็นต้องมีการควบคุมกรรมวิธีการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตที่ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้มีสารพิษปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้บริโภคได้ รวมถึงป้องกันขั้นตอนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยของเสียสู่แหล่งชุมชน ทำให้การผลิตสุราไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือการบริโภค จำเป็นต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดย ครม. เองก็ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายระดับรองที่ออกมาภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560  เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นไปของโลกในปัจจุบันด้วย 
 
“ขอให้มองความปรารถนาดีของรัฐบาลบ้าง ยืนยันว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้หลักคิดในการออกหรือปรับปรุงกฎหมายใด ๆ ทุกครั้ง  ต้องพิจารณากฎหมายอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกัน การทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตสุรา หลักการคือ รักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสุขภาพเป็นสำคัญ สนับสนุนผู้ผลิตสุราที่ได้มาตรฐาน และป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย โดยส่วนตัวยังมองไม่เห็นว่า หลักการของท่านนายกรัฐมนตรีและการตัดสินใจร่วมกันของ ครม. ที่ผ่านมา จะไปเอื้อประโยชน์แก่นายทุนใหญ่ตรงไหนมีแต่ห่วงสุขภาพของประชาชน”  นายธนกร กล่าว   

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลเตรียมจัด 4 กิจกรรม ตามโครงการ “Unfolding Bangkok” ตั้งแต่ มิ.ย.65-ม.ค.66 ให้กรุงเทพฯ นำร่อง
ลุยถก พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” เชิญชวนผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลดความรุนแรง ลดการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต
ส่งออกมะม่วงไทยอันดับที่ 2 ในอาเซียน และอันดับ 7 ของโลก เร่งขยาย FTA ส่งออกเพิ่มเติม ส่งเสริมพันธุ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
รัฐบาลเชิญชวนใช้บริการสำนักงานที่ดินออนไลน์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนอกพื้นที่ตั้งที่ดินได้
โ​ฆษกรัฐบาล เผยฯ นายกฯ ชื่นชมทุกภาคส่วนร่วมใจเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน