วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ครม.เห็นชอบให้ ‘บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ’ ลงทุน ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ 6.2 พันล้าน

30 มี.ค. 2022
340

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดให้มีคลาวด์กลางภาครัฐ โดยให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ดำเนินคลาวด์กลางภาครัฐ พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ระยะ 3 ปี (ปี 2566-2568) วงเงิน 6,216 ล้านบาท

สำหรับโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ วงเงิน 6,216 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่าใช้ระบบเพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ แบ่งเป็น ค่าเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 3,852 ล้านบาท และค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จำนวน 3,000 TB จำนวน 5775 ล้านบาท ,ค่าบริการการบริหารจัดการ Log และ Managed Security Service จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 1,350 ล้านบาท

ค่าบริการสิทธิของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database License) รวม 229 ล้านบาท, ค่าบริการ Cloud Marketplaceรวม 150 ล้านบาท และค่าบริการระบบศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายและCall Center 24 ชั่วโมง 7 วัน รวม 57 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐนั้น กระทรวงดีอีเอส ประเมินว่า จะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ในส่วนของค่าเช่าคลาวด์ได้ 4,116 ล้านบาท และส่งเสริมระบบสารสนเทศของประเทศให้มั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง