วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

“ขอนแก่น”เตรียมจัดมหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์

“ขอนแก่น”เตรียมจัดมหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์ /สสจ.ขอนแก่น เตรียมจัดมหกรรมกัญชา ร้อยแก่นสารสินธุ์ เติมความรู้เต็มรูปแบบ เตือน ปปช.ปลูกกัญชาครัวเรือน ยังผิดกฎหมาย งานจัดระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น จำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 800 คน ในลักษณะคนหมุนเวียนเข้าออก ป้องกันโควิด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าจากกรณีที่ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชากัญชงในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนต่อยอดทางธุรกิจให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกัญชาระดับโลก โดยทาง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น จำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาไม่เกิน 800 คน ในลักษณะคนหมุนเวียนเข้าออก ป้องกันโควิด


สำหรับการส่งเสริมตามนโยบายเรื่องกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายในการส่งเสริมเพื่อใช้ในการเป็นกัญชาทางการแพทย์ โดยส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยต้นน้ำ ปัจจุบันยังต้องส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทำ MOU ร่วมมือกับ รพ. สต. หรือ สถาบันการศึกษา และต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถปลูกได้ ขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนขออนุญาต และปลูกไปแล้ว 3 ที่ และกำลังขอดำเนินการอีก 4 วิสาหกิจ ในส่วนของกัญชง ก็มีการขออนุญาตดำเนินการอยู่ประมาณ 15 ที่
ในส่วนของกลางน้ำ มีการส่งเสริม ให้เกิดการแปรรูป ได้แก่ ถ้าเป็นของสาธารณสุข เองนั้นจะมีโรงงานยาสมุนไพร โรงงานแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลพล รวมทั้งในเขตสุขภาพที่ 7 จะมีโรงพยาบาลอีกหลายโรงงาน ทั้งที่มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ที่มีการแปรรูป ทั้งเป็นยาตำรับแผนไทย และ กำลังดำเนินการ ที่จะทำให้ใช้สารสกัด CBD และ THC ได้
ส่วนปลายน้ำ คือ การส่งเสริมการใช้ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข จะใช้เป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นคลินิกบูรณาการ ทั้งการแพทย์แผนไทย และ แผนปัจจุบัน มีทั้งตำรับแผนไทย มีสูตรของอาจารย์เดชา และมีสารสกัด ที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม จัดบริการเป็นคลินิกบูรณาการ สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการ ส่วนใหญ่ที่นิยมขณะนี้ คือกลุ่มโรคระยะสุดท้าย กลุ่มนอนไม่หลับ และเรื่องสุขภาพจิต รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการแปรรูปกัญชา กัญชง นั้น มีทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ถ้าเป็นภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จะแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ภาคเอกชน มีการนำเรื่องของการผสมอาหาร เช่น ทำปลาร้าผสมกัญชา และล่าสุดจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องสำอางต่างๆ ซึ่งมีหลายกลุ่มที่กำลังดำเนินการ ส่วนสถาบันการศึกษา ที่จะพยายามวิจัย หารูปแบบใหม่ๆของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้
ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ มีวิสาหกิจ ขึ้นมาทั้ง 3 วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องส่งช่อดอกให้กับกรมแพทย์แผนไทย เพื่อเอาไปผลิตเป็นยา ส่วน กิ่ง ก้าน ใบ สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับคนกลาง เช่น เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ คือ ในเรื่องอาหาร และ เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง เป็นต้น โดยวิสาหกิจชุมชนจะเป็นต้นน้ำ คือมีหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่องกัญชา ในงาน “มหกรรมร้อยแก่นสารสินธุ์” ของ 4 จังหวัด คือร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 นี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ 1. การประชุมวิชาการ การให้ความรู้ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และกลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. การออกบูธนิทรรศการ ซึ่งผู้ร่วมนิทรรศการ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่แปรรูป ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา สามารถไปเลือกหาผลิตภัณฑ์หรือไปเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาแปรรูปเองในอนาคตได้ 3. การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นคลินิกบูรณาการ ทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางกัญชาเพื่อทางการแพทย์
โดยทั้ง 4 จังหวัด จะนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด ที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป มานำเสนอภายในงาน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แปรรูปต่างๆ และมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปทางอาหารหรือเครื่องสำอาง และนวัตกรรมหลายๆอย่าง ที่เกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และในเชิงทางการแพทย์


นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ยังได้ฝากถึงประชาชน ว่า ปัจจุบันการที่จะปลูกกัญชาหรือกัญชงต้องขออนุญาตก่อน โดยต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนและทำ MOU กับ รพ. สต. หรือสถาบันการศึกษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อยาเสพติด เปิดโอกาสให้สามารถนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในครัวเรือนได้มากขึ้น ประกาศฉบับนี้จะมีผล 120 วัน หลังจากวันลงนาม คือวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลังจากนี้ พี่น้องประชาชนสามารถปลูกเองได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตัวเองได้ แต่ต้องจดแจ้ง ซึ่งเรื่องการจดแจ้งว่าการปลูกจะดำเนินการอย่างไร ต้องรอเกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ยังไม่สามารถปลูกอิสระได้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ ชื่นชมความสำเร็จทีมนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างรถบัสไฟฟ้า (Electric Bus) ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%
ตร.จับมือ ปค.ตรวจค้นอาวุธ สิ่งผิดกฏหมาย ยาเสพติด ในสถานบันเทิงเมืองขอนแก่น
ไข่ไก่ขอนแก่น ปรับราคาลงแผงละ 6 บาท ขณะที่พ่อค้าคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ ด้วยเหตุต้นทุนการเลี้ยงยังคงที่
เทศบาลนครขอนแก่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ การรำบวงสรวง
ขอนแก่น นัดรวมพลคนนักสู้แกนนำเสื้อแดงอีสาน 20 จังหวัด ต้านเผด็จการ
(มีคลิป)ขอนแก่นเปิดให้ชมเช็คอินแล้วเฮือนโบราณ 26 หลังที่ขอนแก่น รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่น