วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

ขอนแก่นขึ้นบ้านใหม่คนยากไร้และกลุ่มเปาะบางครัวเรือนต้นแบบที่ มัญจาคีรี หลัง สป.จีน มอบเงินสนับสนุน

ขอนแก่นขึ้นบ้านใหม่คนยากไร้และกลุ่มเปาะบางครัวเรือนต้นแบบที่ มัญจาคีรี หลัง สป.จีน มอบเงินสนับสนุน ขณะที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงบ้านใหม่ให้กับผู้ที่ถูกคัดเลือก สนองนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและครบวงจร
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มี.ค.2565 ที่บ้านเลขที่ 25 บ.เขวา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายหยาง หมิง รอง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ประเทศไทย ( Mrs.Yang Ming Deputy Consul General Chinese Consulate Of Khon Kaen Thailand) นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และ นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี ร่วมส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งครัวเรือนต้นแบบที่ดำเนินการแล้วเสร็จนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรังปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจน จากสถานกงสุลใหญ่ สป.จีน ประจำ จ.ขอนแก่น ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งบ้านให้กับครัวเรือนต้นแบบอย่างพร้อมเพรียง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัย เป็นแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแผนงานขบเคลื่อนเร่งด่วนครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวมาตั้งแต่โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย และขณะนี้ได้กำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์แก่นคูนเกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน ในการทีจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ทุกอำเภอ และทีมปฎิบัติการในพื้นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง อ.มัญจาคีรี เป็นพื้นที่อำเภอนำร่อง ที่คณะทำงานได้ดำเนินการมาอย่างเข้มแข็ง สนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัดได้อย่างดีและมีผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของจังหวัดกับ สถานกงสุลใหญ่ สป.จีน ที่เข้มแข็ง


“ เฉพาะที่มัญจาคีรี มีครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งสิ้น 119 ครัวเรือน โดยสรุปแยกเป็นมิติต่างๆที่กำหนด คือ ด้านสุขภาพ 47 ครัวเรือน,ด้านความเป็นอยู่ 59 ครัวเรือน,ด้านการศึกษา 21 ครัวเรือน,ด้านรายได้ 115 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงการบริการภาครัฐ 3 ครัวเรือน และวันนี้ เป็นวันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ ให้กับครัวเรือนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย และได้มีการประสานของบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนจาก สถานกงสุลใหญ่ สป.จีน เป็นจำนวนเงิน 107,645 บาท สำหรับการเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนของนางทองคูณ ไทยทวี โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมาและแล้วเสร็จภายใน 20 วัน จึงได้กำหนดการส่งมอบบ้านและร่วมขึ้นบ้านใหม่ให้กับครัวเรือนต้นแบบตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้”


ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วยังคงมีการสร้างความยังยืนให้เกิดขึ้นในครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะมีการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางส่วนแล้ว ยังคงมีการส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ในการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการสร้างรายได้ภายในครัวเรือนตามแนวทางที่รัฐกำหนดและความชอบ รวมไปถึงความถนัดในด้านอาชีพให้กับครัวเรือนแห่งนี้อีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
รัฐบาลแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือน หลังปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้
ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. นี้ แต่ทุกฝ่ายยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด