วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)และโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)และโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เมื่อวันที่   24 มี.ค.2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯนำโดยนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.นายชุมพล สุขนิรันดร์ กองบำรุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.,นายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) พร้อมคณะ เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยมี นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) พร้อมคณะครูรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ต่อจากนั้นทางคณะฯได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมี นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง พร้อมคณะครูรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 ทางด้านนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.ได้กล่าวถึงการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ว่า”วันนี้ทาง กฟผ.ทั้ง 2 หน่วยงานคือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) ได้เดินทางมามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยที่โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ใกล้แนวสายส่งของ กฟผ.เป็นสายส่งที่เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 1 ไปที่ สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3 ถือว่าเป็นภาระกิจหลักของ กฟผ.ในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.หรือโรงไฟฟ้าของเอกชน เพื่อความมั่นคงของประเทศเสริมสร้างเศษรฐกิจ อีกทั้ง กฟผ.ยังมีมาตรการตรวจเช็คและการซ่อมบำรุงสายส่งเพื่อให้สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าไปทั่วประเทศได้อย่างต่อเนือง  สุดท้าย กฟผ.ได้จัดเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งมีการใช้มากทุกปี ได้อย่างแน่นอน”นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกร ระดับ 11ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

ในส่วนของนายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) ได้กล่าวเสริมว่า”ขณะนี้ทาง กฟผ.กำลังก่อสร้างแนวสายส่งขนาด 115kv บ้านไผ่ขอนแก่น3 ,115kv ชุมแพ-ขอนแก่น1 โรงขอนแก่น 3 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ที่สำคัญคือเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงของการระบบจ่ายไฟในภาคอีสาน รองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงหน้าร้อนนี้ได้อย่างต่อเนืองไม่มีปัญหาแน่นอน”นายนิคม บัวผัน หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ(นสนอ-กส.) กล่าวเสริม

ด้าน นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้กล่าวขอบคุณว่า” ในนามของโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) เงิน 10,000 บาท แล้วทางโรงเรียนก็จะนำงบประมาณที่ได้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ฯต่อไป ทางคณะครู นักเรียนต้องขอขอบพระคุณ กฟผ.มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ”นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) กล่าวขอบคุณ

สุดท้าย นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ได้กล่าวว่า”ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ต้องขอขอบคุณ กฟผ.เป็นอย่างสูงที่ท่านเดินทางมามอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมาตราการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง เป็นเงิน 10,000 บาท ใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ขอขอบคุณมากครับ”นายสายยันต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงวัฒนธรรม ชูงานเทศกาลไหมฯ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในงาน Thailand Winter Festival ของประเทศ
ศูนย์อาเซียนศึกษา นำสถาบันการศึกษาจากไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือ มข. เชื่อมโยงความร่วมมือในงานเทศกาลหนังเมืองแคน
สุดคึกคัก!ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นจัด”พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส The Great Celebration 2024″
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท
นักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมงานสีฐานเฟสติวัล มข. สร้างความประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลแห่งปี
ไคซ์ขานรับนโยบายภาครัฐ ดันธุรกิจสายมูสู่ซอฟต์พาวเวอร์  เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค ภายใต้งาน งานมูเตลู เอ็กซ์โป 2023