วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

“มข.”สร้างหลักสูตรจัดการศึกษาร่วม เรียนจบรับ 2 ปริญญา

22 มี.ค. 2022
137

“มข.”สร้างหลักสูตรจัดการศึกษาร่วม เรียนจบรับ 2 ปริญญา
คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม


ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรโครงการจัดการศึกษาร่วม 2 หลักสูตร จากนั้น รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กล่าวรายงานความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงต่อประธานในพิธี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOA
รศ. ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กล่าวว่า “คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาในรูปแบบข้อตกลงความเข้าใจ (MOA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษากายภาพบำบัด และส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป การขยายระยะเวลาให้กระทำได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย


ด้านรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ความเป็นมา การลงนามในวันนี้ เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่คู่ความรวมมือ โดย MBA เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ เภสัช และ คณะเทคนิคการแพทย์ นับว่าศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นคววามต้องการจากทุกคณะ และทุกวิชาชีพที่ทุกคณะอยากมาร่วมมือด้วย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เป็นโอกาสอันดีที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 หลักสูตร จบไปได้ 2 ปริญญา เป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่ว่าในภาครัฐ หรือเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ ขอบคุณทั้งสองคณะ ที่ริเริ่มทำสิ่งที่ดี ให้กับนักศึกษา ทำให้บัณฑิตที่จบไปได้ใช้ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์ในหลายศาสตร์


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา การจัดหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm curriculum) เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ที่ทำให้เกิด Education Transformation นับเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตควบคู่กันไป ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม และศึกษาจบเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในองค์กรอีกด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
น้องหวาหวาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหมอแคนหนูน้อย ตัวแทน ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
พณ.ขอนแก่น ตรวจเข้มน้ำมันปาล์ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาด พบส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายกันที่ขวดละ 68-70 บาท