วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือธรรมศาสตร์ และ SkillLane พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การลงทุน”

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane ร่วมเปิดโครงการ Thammasat Digital Skill Space ขยายช่องทางการเรียนรู้ด้านการลงทุนแบบครบวงจรจากหลักสูตร SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบดิจิทัล นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะด้านการเงินของคนไทย วางรากฐานสร้างบุคลากรด้านการเงินการลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ตลาดทุน และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน เมื่อ 4 มี.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงบทบาทสร้างความเท่าเทียม”