วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

สืบสานศิลปะและหัตถศิลป์ไทยผ่านผ้าไหมใน “มหาสาร คราฟท์”

07 มี.ค. 2022
131

ผ้าไหมของจังหวัดมหาสารคาม อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับผ้าไหมของขอนแก่น หรือจังหวัดหลักในภาคอีสาน มหาสาร คราฟท์ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบและสร้างอัตลักษณ์ให้ผ้าไหม ในจังหวัดมหาสารคาม ทีมวิจัย นำโดยนักวิจัยหลัก รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล และสมาชิกสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

โดย มหาสาร คราฟท์ เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 1502 Srichan Creative Sharing Space ภายในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival 2022 จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ มหาสาร คราฟท์ มาจากคำว่า มหาสารคาม และคำว่า คราฟท์ อีกทั้งยังแฝงถึง ต้นสาละ ซึ่งเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม

มหาสาร คราฟท์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากเศรษฐกิจทุนวัฒนธรรมเดิมให้สอดคล้องกับฐานผู้บริโภคกลุ่มต่างๆและสร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทอ โดยจัดทำชุดสีต้นแบบแพนโทนของจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งยังใช้ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการสกัดสีจากวัสดุจากธรรมชาติ อาทิเช่น ฝาง และครั่ง เพื่อให้ได้สีต้นแบบ หนึ่งในสีอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม โดยทำเป็นผงสี ทำให้การย้อมสีธรรมชาติสามารถทำได้ง่าย เทียบเท่าสีเคมี

อีกทั้ง ผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแทบทุกจังหวัดในประเทศทุกจังหวัด และได้มีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่เพื่อให้เป็นที่จดจำให้กับจังหวัดมหาสารคาม

นิทรรศการครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 1502 Srichan Creative Sharing Space ชั้น 3 ภายในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ หรือ Isan Creative Festival 2022 จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ตะลุยภาคอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา“CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก Roadshow” ประเดิมที่แรก จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับวงการก่อสร้างไทย และตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565
ขอนแก่น /เปิดเทอมวันแรกที่ขอนแก่น คึกคัก เด็กดีใจได้มาโรงเรียน คุณครูคุมโควิดเข้ม