วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริการดีเด่น ประจำปี 2563

04 มี.ค. 2022
337

รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริการดีเด่น ประจำปี 2563
           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ มอบช่อดอกไม้ให้แก่ อาจารย์กัมพล  ไทยโส ผู้จัดการหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริการดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยอาจารย์กัมพล  ไทยโส เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ มข. สู่ชุมชน ทั้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะ สปป.ลาว  เช่น เทคนิคการแปลงเพศปลานิล ปลาหมอ เทคนิคกการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยการประมงน้ำน้อย เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาวในน้ำเค็มต่ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ เป็นต้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป)อว.ผนึกพลังนักวิชาการทั่วอีสาน  จัดกิจกรรม “Brainpower Thailand 2022” บุญเปิดบ้านแปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลก
“มข.” จับมือ ธ.โลก ควงห้าเมืองในไทย จัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ
นิติศาสตร์ มข.ผนึกองค์กรเครือข่ายฯ ประชุมทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรใหม่
มข. วิจัยการเลี้ยงกุ้งขาวความเค็มต่ำในระบบน้ำหมุนเวียน
“มข.”อันดับ 1 ของประเทศไทยสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS Crisis management 2022