วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

รัฐบาลเดินหน้านโยบายให้ความรู้กัญชาในทุกมิติ ทั้งด้านกฎหมาย การปลูก การแพทย์และทำธุรกิจแก่ประชาชนทั่วประเทศ เริ่ม 4 – 6 มี.ค. นี้ ที่ จว.สุรินทร์

รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” เดินหน้านโยบายให้ความรู้กัญชาในทุกมิติ ทั้งด้านกฎหมาย การปลูก การแพทย์และทำธุรกิจแก่ประชาชนทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรก 4 – 6 มี.ค. นี้ ที่จังหวัดสุรินทร์วันที่ 2 มี.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ โดยมีการดำเนินการปลดพืชกัญชา กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับ 120 วันภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…..เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นกฎหมายกำหนดแนวทางปฏิบัติภายหลังกัญชา กัญชง ไม่อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วนั้น 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ให้นโยบายและมอบหมายหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ให้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง แก่ประชาชนทั่วประเทศให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องของโทษในกรณีที่มีการนำกัญชา กัญชงไปใช้ในทางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เรื่องใดทำได้ ทำไม่ได้ภายใต้ที่ประกาศไปแล้วรวมถึงที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพ รวมถึงโอกาสและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง  

ทั้งนี้ เพื่อให้เมื่อกฎหมายทุกฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว จะสามารถขับเคลื่อนกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขมีแผนเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ทุกมิติแก่ประชาชนทั่วประเทศใน 12 เขตสุขภาพในแต่ละภูมิภาค โดยจะเริ่มครั้งแรกในงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 9  ระหว่างวันที่ 4 – 6 มี.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ก่อนจะทยอยจัดงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ

สำหรับงานประชุมวิชาการฯ ที่จังหวัดสุรินทร์ นอกจากกิจกรรมให้ความรู้ในเวทีหลักที่เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนแล้วจะมีการแบ่งห้องประชุมให้ความรู้ให้ผู้สนใจเลือกเข้ารับฟังได้ โดยจะแยกเป็นห้องวิชาการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน, ห้องวิชาการทางการแพทย์แผนไทย และห้องวิชาการทางการแพทย์ภาคประชาชน ซึ่งจะมีการให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กัญชาทางการแพทย์ การใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพ การใช้กัญชากัญชงอย่างปลอดภัย การปลูกและความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ที่วิทยากรจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปั้นธุรกิจกัญชาทั้งระดับประเทศและสากล การพัฒนาการท่องเที่ยวกัญชาชุมชน  

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย โดยประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่9 ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ ให้ทราบต่อไป  

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นคุมเข้มแม่ค้าขายเงาะ-มังคุด-ทุเรียน ตรวจตราชั่งทุกร้าน ป้องกันการเอาปรียบผู้บริโภค หากพบกระทำความผิดเอาผิดตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด
กกพ. หนุนโซล่าร์รูฟท็อปต่อเนื่อง ลดภาระค่าไฟฟ้า
รัฐบาลเผยนักท่องเที่ยวเดินแห่เข้าไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 65 เพิ่มขึ้นกว่า กว่า 2,000% และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1.4 พัน%
ช้อปปี้ผนึกภาครัฐสร้างโลกดิจิทัลปลอดภัย มั่นใจซื้อ-ขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น จัดโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”
กบน.มีมติตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาทบรรเทาผลประทบค่าครองชีพประชาชน