วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวดีแรงงาน!! ครม.เห็นชอบข้อตกลงจัดหาแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้านแรงงานของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและแรงงาน รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ สัญญาจ้างงานระหว่างกันที่เป็นธรรม แรงงานได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

            นายสุชาติ กล่าวว่า ข้อตกลงด้านแรงงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงาน และได้หารือทวิภาคีร่วมกับ นายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮิ (Ahman Sulaiman ALRajhi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

            นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของข้อตกลง 2 ฉบับ ดังกล่าว เป็นข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เช่น สาขาก่อสร้างและบริการ รวมทั้งข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เช่น แม่บ้าน คนขับรถ พี่เลี้ยงเด็ก คนสวน เป็นต้น

            “ร่างข้อตกลงด้านแรงงานฯ ทั้งสองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งแรงงานไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ส่งผลให้แรงงานมีรายได้และได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.อนุมัติหลักการยกเว้น VAT ผู้ประกอบการบริการ Data Center ในไทย
วัดดังขอนแก่น แจกโลงศพฟรี รับได้ 24 ชม. พร้อมชุดสังฆทานและฌาปนกิจ หวังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูญเสีย
ขอนแก่นคลายล็อคโควิด-19 รับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมประกาศยกเลิกมาตรการคุมเข้มทุกอย่าง
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมนิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์”
ธอส.ออกมาตรการใหม่ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เริ่มให้ลงทะเบียน 28 มิ.ย.65
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0