วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เสริมศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านการจัดเก็บข้อมูลบุคคลและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ

     

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด     เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศวภ.อีสาน)​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ​การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)  แบบ Hybrid  ให้ผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 20 ชุมชน พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครอบครัว (F1)​ และระดับกลุ่ม ชุมชน ( F2)​ โดยมีวิทยากรจากศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศวภ.อีสาน) และทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์​

  ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรี​เมือง​ร้อยเอ็ด​ กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คำเนินโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ครอบคลุมและให้ความสำคัญในการพัฒนากับประชากรทุกกลุ่ม เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City  ซึ่งมีหลักการสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล 3 ส. ดังนี้    ส. สร้างการมีส่วนร่วม     ส. สร้างการเรียนรู้     ส. สร้างการเปลี่ยนแปลง

/////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว

0956628047