วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

หนึ่งเดียวในไทย! อาจารย์-นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลระดับโลก

28 ก.พ. 2022
244

อาจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับโลก 2022 CCF Research Fellowship จากสหรัฐอเมริกานี้ ในปี 2022
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า เมื่อเวลา 15:30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นรัฐยูทาห์) ณ งานประชุมวิชาการประจำปี 2022 ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา Dr. Katie Kelly ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินรางวัล 2022 CCF Research Fellowship ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยทีได้รับรางวัล จำนวน 11 คน ประกอบด้วย1.Marina Barcena-Varela จากสถาบัน Icahn School of Medicine at Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา2.Srinadh Choppara จากสถาบัน University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา3. Michael Lidsky จากสถาบันDuke University ประเทศสหรัฐอเมริกา4. Cecilia Monge จากสถาบันNIH/National Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา5. Evan O’Loughlin จากสถาบัน Massachusetts General Hospital Cancer Center/Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา6. Jutarop Phetcharaburanin จากสถาบัน Khon Kaen University ประเทศไทย7. Rutger-Jan Swijnenburg จากสถาบัน Amsterdam UMC ประเทศเนเธอร์แลนด์8. Alessandro Gambella จากสถาบัน UPMC Montefiore ประเทศสหรัฐอเมริกา9. Kishor Pant จากสถาบัน Regents of the University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา10. Vindhya Vijay จากสถาบัน Massachusetts General Hospital Cancer Center/Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา11. DanielZabransky จากสถาบัน Johns Hopkins School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยหนึ่งในนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ อาจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ในปี 2022
อาจารย์ ดร. จุฑารพ เพชระบูรณิน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา ว่า มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี (The Cholangiocarcinoma Foundation: CCF) สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อปี ค.ศ. 2006 ที่เมืองซอลท์เลค (Salt Lake City) รัฐยูทาห์ (Utah State) ของสหรัฐอเมริกา จากนั้นมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัย การศึกษา และการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี และมีพันธกิจเพื่อที่จะค้นหาแนวทางการรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีการดำเนินงานหลักของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นไปยังการค้นหาวิธีการตรวจวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีใหม่ๆ
ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีปรัชญาว่าแนวทางการรักษาและดูแลคนไข้มะเร็งท่อน้ำดีที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมาจาก 1) การศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) อย่างเข้มข้น ที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีอย่างลึกซึ้ง และ 2) การศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรม (Innovative Research) ที่นำไปสู่การพัฒนาการวิธีการตรวจวินิจฉัยรูปแบบใหม่ รวมถึงการค้นพบยาสำหรับรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลการวิจัยไปแล้วกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 64 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง และเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักวิจัยด้านมะเร็งท่อน้ำดี
ในปีนี้มีนักวิจัยด้านมะเร็งท่อน้ำดีจาก 12 ประเทศทั่วโลก (ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักรฯ สหรัฐอเมริกา และไทย) จำนวน 47 คนได้ส่ง Letter of Intent (LOI) เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อรับรางวัล 2022 CCF Research Fellowship และมีเพียง 24 โครงการ ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่สองของการคัดเลือก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 17 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงผู้สนับสนุนงานวิจัยด้านมะเร็งท่อน้ำดี ได้ทำการประเมินข้อเสนอ


โครงการวิจัยและคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สุดจำนวน 11 โครงการ เพื่อรับรางวัลในปีนี้ ซึ่งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา ได้มีการประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 2022 Cholangiocarcinoma Foundation Research Fellowship ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2022 ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สหรัฐอเมริกา (The 2022 CCF Annual Conference) ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
อาจารย์ ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมขอฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นตั้งแต่ตนเองไปจนถึงรุ่นน้องต่อ ๆ ไปในการทำงานวิจัย อาจจะเป็นการแชร์จากประสบการณ์ของตนเองด้วยก็น่าจะใช่นะครับ ว่า ในการทำงานวิจัยซักเรื่องหนึ่ง เราจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในหลาย ๆ สหสาขาวิชาเนื่องจากว่าการวิจัยที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือโจทย์คำถามวิจัยต่างๆหรือเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาทางสุขภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เราเผชิญกันอยู่นั้น ซึางการทำงานวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปใช้แก้ปัญหา การที่เรามีทีมวิจัยที่มีความหลากหลาย มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาที่เข้ามาร่วมดำเนินการวิจัยด้วยกันก็จะเป็นหนึ่ง Key Succes Facter หรือปัจจัยที่นําไปสู่ความสำเร็จ ในงานวิจัยเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้งานวิจัยที่เป็นวันแมนโชว์หรือว่าเป็นนักวิจัย ทำคนเดียวได้ก็จะน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะปัญหาที่เราพบทุกวันนี้ไม่ว่าจะปัญหาทางสุขภาพ ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในค่อนข้างใหญ่ เราต้องการคนเข้ามาช่วยกันร่วมทำงานวิจัยด้วยกัน หลายๆมือและความคิดเห็นหลายๆความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้วยก็จะประสบความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ก็คือการที่เราจะต้องมีการสร้างเครือข่ายด้วย แบบที่เขาเรียกว่าแฟร์ ๆ หรือ วินวิน ก็คือเราให้เกียรติกันแล้วเราก็ทำงานร่วมกันด้วยความเชื่อความไว้วางใจกัน


สุดท้ายผลงานที่ออกมาเราก็จะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และผลกระทบสุดท้ายจริง ๆ ก็จะตกอยู่กับคนในสังคมที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยของเราเอง ถ้าในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะเป็นคนไข้ ถ้าในทางสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเอง
สำหรับอาจารย์ ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา Clinical Medicine Research (Computational and Systems Medicine) จากสถาบัน Imperial College London ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับ QS World University Ranking อันดับ 7 ของโลก (ข้อมูลปี 2022) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง Computational and Systems Medicine ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีในเรียลำไส้กับร่างกายมนุษย์ในการรับ-ส่งสัญญาณระดับโมเลกุลระหว่างกันในโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยศาสตร์โอมิกส์ (Omics Science)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผญบ.หินลาด บ้านคัอ ขอนแก่น ควงสาวสะดวกซื้อร้องทุกข์สื่อ หลังรถ จยย.หาย คดีไม่คืบ
“มข.”จัดปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ เส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดการประชุมวิชาการ “Cardiology in depth” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบออนไลน์
มข.จัด”หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน” สู่สาธารณะ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
มข. จับมือ วช. และ อบจ.ขอนแก่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบยั่งยืน
อลังการ!มข.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 65 “หัวใจโดดิดง”